Jakt på varg viktigt enligt Naturvårdsverket

Skyddsjakten på varg i Älvdalens kommun avslutad

Naturvårdsverket skriver att jakt på varg är ett viktigt förvaltningsverktyg. Men de talar om ”licensjakt” vilket aldrig kommer att ske så länge vargen är upptagen i bilaga 4 i Art- och Habitatdirektivet.

I en replik till nederlaget i Förvaltningsrätten skriver Naturvårdsverket att jakt på varg är en viktig del av förvaltningen. Huruvida de skall överklaga domen är ännu inte bestämt men pressmeddelandet från verket lämnar en del frågor kring kunskapsnivån vad beträffar Sveriges åtaganden gentemot Art- och Habitatdirektivet.

Vid inträdet i EU undertecknades direktivet. Olika arter hamnade i olika bilagor som i sin tur ger dem olika grader av skydd – vargen är upptagen i bilaga 4 vilket innebär ”Strikt skydd”. Arter som är upptagna i bilaga 4 får inte jagas genom allmänt hållna jakter, licensjakter.

I Finland är vargen också inskriven i bilaga 4 men där jagas varje år ett förhållandevis stort antal vargar men det sker som åtgärd för att minska skadorna som kommer med vargen.

I Spanien är vargen placerad i bilaga 5, så länge den uppehåller sig norr om floden Duero. Där, norr om floden hanteras den som vilket annat djur som helst och jagas i enlighet med lokala bestämmelser. Söder om floden är dock vargen placerade i bilaga 4 och således strikt skyddad. Detta har i takt med att vargen söker sig söderut skapat problem.

Så förhåller det sig med Art- och Habitatdirektivet att arter som är placerade i bilaga 4 är av gemensamt intresse för nationen och om några sådana skall tas av daga måste det alltså ske genom undantag enligt artikel 16.1.Undantag är i sig inget ovanligt. Bara under 2006 gjordes 470 undantag i Tyskland.

Mot bakgrund av detta är det märkligt att Naturvårdsverket använde begreppet licensjakt när någon sådan aldrig kommer att ske i Sverige – ”Naturvårdsverkets inställning är att den genetiska förstärkningen bör komma först innan vi kan ha en vanlig licensjakt på varg.”

Men givet den undermåliga insatsen från Naturvårdsverkets jurist vid förhandlingen i Förvaltningsrätten är det inte alldeles förvånande.

En jurist och en myndighet som varken vet hur många vargar det finns i nuläget och som hittar på egna försvårande regler för hur selektiv jakt skall genomföras kan näppeligen känna till så avancerade detaljer i Art- och Habitatdirektivet som att ”strikt skyddade” arter inte får jagas genom allmän jakt – licensjakt.

Närhelst ni hör någon prata om ”licensjakt” som ett sätt att hantera varg i Sverige kan ni vara säkra på att de antingen far med osanning eller är dåligt pålästa. Som lök på laxen kan nämnas att det inte finns någon metodik eller funktion som flyttar en art från bilaga 4 till bilaga 5 – en gång Strikt skyddad alltid Strikt skyddad.

Björn och Lo är två andra arter som är upptagna i bilaga 4 och som fortfarande, trots deras stora numerär jagas genom utökad skyddsjakt.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Jakt-ar-ett-viktigt-verktyg-i-viltforvaltningen/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se