Jaktlag kräver skadestånd

Vintjärns jaktvårdsavdelning stämmer staten för det jaktliga bortfall som vargen orsakat på den arrenderade marken. 32 medlemmar yrkar tillsammans 1,6 miljoner i årligt skadestånd.

Dalademokraten skriver om jaktvårdsavdelningen i Vintjärn som ställer ekonomiska krav på staten för den jakt de förlorar i och med vargens intåg på den arrenderade marken. Vargens predation och de begränsningar som frilevande varg medför för löshundsjakten är grunden i stämningen.

Föreningen beräknar det årliga ekonomiska bortfallet och de extra kostnaderna som utebliven jakt medför för medlemmarna och föreningen till 1 630 000 kronor vilket också är skadeståndskravet.

– Vi kan inte utnyttja den jaktmark vi arrenderar på grund av vargens etablering i området, säger ordförande och jaktledare för Vintjärns jaktvårdsavdelning till Dalademokraten.

De 2 660 hektar föreningen arrenderar är sedan en tid tillbaka inbegripet i Korsåsreviret.

– Ingen vill skaffa och släppa en jakthund på grund av att vargarna är kända för att attackera jakthundar och utan hundar kan vi inte bedriva jakt i området, fortsätter föreningen.

Att jakten är en social motor på landsbygden är ett känt faktum och konsekvenserna av att den försvinner lär märkas för de boende.

Frågan om skadestånd är överlämnad från Landsbygdsdepartementet till Justitiekanslern eftersom det handlar om ersättning ur statliga medel för skada och olägenhet.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se