Junselevargen har nu dödat 33 renar

vargdödad ren

Situationen är oförändrad för renskötseln i Junsele. Varghonans har på egen hand dödat minst 33 samtidigt som hon spritt ut renhjordarna över stora områden.

Sedan avlivning av varghonan i Junsele omöjliggjorts av Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden har situationen förvärrats betydligt för samer och renar. Arbetsbördan för renskötarna ökar ständigt i och med att renhjordarna splittrats genom varghonans närvaro och ständiga jakt. För egen maskin har hon till dags dato dödat minst 33 renar.

Renarna har också visat sig ovilliga att gå till kalvningsområdena i fjällen vilket i sin tur leder till störningar och skador för andra markägare då de blir kvar i området. Detta i sig strider mot det regelverk som finns för renskötseln.

I området finns 4 000 – 5 000 renar.

– Vi tycker att det är en svår avvägning men vi ser också att det är nödvändigt att hitta en lösning för den mycket problematiska situationen för renskötseln. Därför har vi valt att idag träffa Nationella rovdjursrådet* för att bredda vårt beslutsunderlag och hitta en lösning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Förutom de påtagliga fysiska skadorna på enskilda renar är stressen vargen skapar en allvarligare skada som är svårare att ersätta och överblicka. Så här skriver Naturvårdsverket om skadorna:

Renarna stressas av vargens närvaro och särskilt känsliga är dräktiga vajor som inte får betesro. Under vinter och vårvinter är renhjorden, som främst består av dräktiga vajor; extra känslig för störningar av olika slag. Om den viktiga betesron störs kan detta resultera i att foster dör, att kalven föds så svag att den inte överlever eller, om den överlever, att vajan inte klarar av att producera tillräckligt med mjölk till kalven.

 

* Nationella rovdjursrådet är ett rådgivande organ till Naturvårdsverket i genomförandet av rovdjurspolitiken. Rådet består av representanter för jägare, naturorganisationer (Alltså de som skapat situationen. reds. anm.), djurägare, rennäringen och länsstyrelsen. Även Viltskadecenter ingår i rådet.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mote-for-att-losa-ohallbar-situationen-for-renskotseln-i-Junsele/
Foto: Privat. Vargdödad ren i Sverige.
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se