Kammarrätten: Skånevargen går fri

vargen-och-lagen_640px

Föreningen Nordulv överklagade Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på en varg i Skåne. Än en gång går vargens intresseorganisationer segrande ur juridiken.

Förvaltningsrätten bifaller i en dom överklagandet från Föreningen Nordulv. Domen innebär att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt upphävs.

– Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet i art- och habitatdirektivet mot att döda varg. Undantaget ska enligt EU-domstolen tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier för undantag enligt direktivet är uppfyllda.

– Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverket i det här fallet inte har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning. Naturvårdsverkets beslut ska därför upphävas, säger Karl Lundberg, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

 

Källa: http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Forvaltningsratten-upphaver-Naturvardsverkets-beslut-om-skyddsjakt-pa-en-varg-i-Skane-lan/
Länk till domslut: http://domstol.se/Domstolar/lansrattenistockholm/Pressmeddelande/19968-13.pdf
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se