Kraftig ökning av vargdödade får under året

Antalet får som dödats eller skadats av varg i Dalarna har i år ökat kraftigt jämfört med i fjol. Det visar statistik från länsstyrelsen i Dalarna.

Siffrorna från länsstyrelsen visar inrapporterade rovdjursangrepp på får i hägn, som inte rovdjurssäkrats, och på får som betar på fäbodar.

Det visar sig att hittills i år har 89 får dödats, skadats eller saknas efter angrepp från varg. Merparten har befunnit sig i hägn, som inte skyddats med det antal eltrådar som krävs för att hålla rovdjuren borta.

I Dalarnas Län har det sedan 2003 byggts inte mindre är 34 mil rovdjurssäkrade stängsel till en kostnad för djurhållarna av 29 miljoner. Dessa stängsel kommer att kosta drygt 6 miljoner i årligt underhåll. Les mer om detta i denna artikel.

Under hela förra året var det bara 33 får som attackerades av varg. Det märkliga är att i fjol var det bara får vid fäbodar som angreps.

Av länsstyrelsens siffror framår, att det är vargen som numera är fårens fiende nummer ett. För bara för några år sedan var också lo och och björn en stor oroskälla för fårägarna.

Men björnangreppen har blivit färre de senaste åren. Ann-Catrine Alfredeén, som är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, tror att fäbodbrukarna har lärt sig mer om björnens beteende och att de därför har blivit bättre på att skydda sina djur.

Angreppen från lo har också blivit färre. När det gäller lodjuren har det under de sju senaste åren inte skett ett enda angrepp på får som vistats vid fäbodar. Lodjuren uppehåller sig i stället i närheten av byar, där det finns rådjur, och det är också där som attackerna på får skett.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se