Länsstyrelserna får medel för viltskador

I ett pressmeddelande av den 30 maj 2011 framgår att Naturvårdsverket har fördelat 35,8 miljoner kronor till länsstyrelserna för att förebygga och ersätta skador av vilt. Ungefär hälften går till att ersätta skador av säl på yrkesfisket, 17,5 miljoner kronor. Resten till skador på gröda av trana och grågås samt till bidrag för att förebygga och ersätta skador av tamdjur från stora rovdjur.

Två myndigheter hanterar idag bidrag till viltskador på tamdjur:

•    Jordbruksverket ger bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att förebygga rovdjursskador på tamdjur. Det sker inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

•    Naturvårdsverket fördelar medel för att på andra sätt förebygga skador av annat vilt samt att ersätta skador av vilt. Det är uppdelat på säl samt annat vilt.

Från 1 juli kommer den nya Havs- och vattenmyndigheten ta över en del arbete.

– Det här är sista gången som Naturvårdsverket förmedlar bidrag för sälskador. De frågorna förs över till den nya Havs- och Vattenmiljömyndigheten från 1 juli, säger Per Risberg, biträdande projektledare för Robust viltförvaltning* på Naturvårdsverket.

 

Sälskador

Naturvårdsverket ger 17,5 miljoner kronor till ersättning för skador av säl på fiske. Det handlar om skador på nät och redskap samt förlorad förtjänst. Bidragen baseras bland annat på fiskarnas rapporter i loggböcker och beräknat fångstvärde.

Drygt 6,9 miljoner kronor går till bidrag för att minska skador på fisket av säl. Det kommer bland annat användas för att finansiera inköp av sälsäkra fångstredskap för bland annat lax- och sikfiskare.

 

Trana, gäss, rovdjur

Drygt 11,4 miljoner går till att förebygga viltskador på egendom och tamdjur, samt att ersätta sådana skador. En stor andel av skadorna orsakas av tranor och gäss på växande gröda. Medlen går också till skador av stora rovdjur, däremot är skador av vildsvin inte bidragsberättigade.

 

B idrag och ersättningar för viltskador 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Naturvårdsverket 30 maj 2011.

 

Läs besluten:

Viltskador (pdf 943 kB)

Bidrag till förebyggande åtgärder mot sälskador (pdf 311kB)

Ersättning för skador av säl (pdf 280 kB)

 

* Naturvårdsverkets nya projekt efter att Viltförvaltningsenheten avvecklades. Leds av Annika Jansson.

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se