Lodjuren ökar kraftigt

Lodjursstammen ökar kraftigt i landet. Det visar Viltskadecenters sammanställning av senaste vinterns inventeringar som tidningen Svensk Jakt tittat närmare på.

Totalt säkrades 273 lodjursföryngringar i Sverige under inventeringsperioden 2010–2011. 136 av föryngringarna fanns inom renskötselområdet och 137 utanför renskötselområdet.

Det innebär att lodjursstammen ökat kraftigt både inom och utanför renskötselområdet. Vintern 2009–2010 säkrades totalt 211 föryngringar, 107 av dem var inom samebyars renbetesområde och 104 utanför renbetesområdet.

 

Världens tätaste lodjursstam i Uppland?

Norrbotten berörs av flest säkrade lodjurföryngringar (45) medan Uppsala län högst sannolikt har den tätaste lodjurstammen både i Sverige och världen. Länet berördes förra vintern av hela 30 säkrade föryngringar.

Inför förra vårens lodjursjakt sänkte Naturvårdsverket tilldelningen markant i Mellansverige. Totalt fick 30 lodjur fällas under licens- och skyddsjakt. Anledningen till sänkningen var enligt verket att lodjursstammen inte var tillräckligt stor för att tillåta en mer omfattande jakt.

Naturvårdsverket hänvisade då till 2009–2010 års inventering.

Motsvarar inte inventeringsresultat
Men trots att den senaste vinterns inventering alltså visar på en kraftig ökning av lodjursstammen motsvarar antalet tilldelade djur för kommande jakt inte alls den ökning som inventeringsresultatet visar.

Naturvårdsverket höjde visserligen tilldelningen, men med blott tio lodjur, till kommande lodjursjakt och 40 lodjur får fällas under kommande licens- och skyddsjakt i Mellansverige.

 

Hård kritik

Naturvårdsverkets senaste lojaktbeslut har kritiserats hårt av Jägareförbundet och Viltskadecenterns verksamhetsansvige Inga Ängsteg varnar för att den låga lotilldelningen kommer att få ödesdigra konsekvenser för kommande lodjursinventeringar.

Detta eftersom jägarna hotar att inte hjälpa till vid inventeringarna på grund av de låga lotilldelningarna i Mellansverige.

 

 

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se