LRF – Djupt beklagligt att fundament i vargpolitiken raseras

– Det är djupt beklagligt att EU-kommissionen har pressat Sverige att frångå en rovdjursförvaltning som har stöd av en mycket stor majoritet i riksdagen. Därmed raseras – i bästa fall tillfälligt – ett fundament för vargpolitiken, licensjakten. Detta är inte ett beslut LRF önskar. Det säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

– Det är illa för det fortsatta arbetet med rovdjursförvaltningen att licensjakten på varg för 2012 inte kommer att genomföras. Jag känner starkt för människor i de bygder där rovdjurstrycket är stort. Jag delar deras oro, säger Helena Jonsson.

– Trots detta går det att ha viss förståelse för beslutet med tanke på de långtgående konsekvenser för rovdjursförvaltningen som en fällande dom i EU-domstolen kan medföra. Det är sannolikt ett ännu sämre alternativ, säger Helena Jonsson.

– Inte heller är slopandet av ”taket” för vargstammen innan dess att rovdjursutredaren lagt fram sitt slutbetänkande önskvärt. För LRF är nu det viktigaste att skyddsjakten efter snabbutredning kan utökas eller omformas så att medlemmarnas förluster av djur och andra olägenheter som vargstammen åstadkommer minimeras. Skyddsjakten måste utformas så att besluten kan tas snabbt och jakten bli effektiv, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se