Majoritetsstöd för licensjakt i EU – kan stoppas ändå

Efter utökade samtal och ett besök i Sverige i juli har majoriteten av EU-kommissionen välsignat den svenska vargjakten. Men en kommissionär kan fortfarande få den stoppad.

I början av juli i år bjöd den svenska regeringen in EU-kommissionen som har hand om rovdjurens bevarandestatus för diskussioner. Bland ärendena ingick att utförligt förklara den svenska situationen och även låta kommissionen träffa svensk expertis som utifrån olika perspektiv – jakt, naturskydd, landsbygdsboende, trygghet mm – fick förmedla sin syn.

Totalt sett verkar nu kommissionen nöjd med det svenska upplägget, och de internationella experter som EU anlitat för att utforma en rovdjurspolicy och specifikt granska Sverige ger sitt välsignande. Till största delen är det nu klart att Sverige kan behålla sin nuvarande rovdjurspolitik.

Trots detta vidhåller kommissionären Janez Potocnik sina tidigare krav och menar att den svenska vargjakten bryter mot EUs krav på skydd för hotade arter. I mitten av augusti 2011 ska regeringen därför ha inkommit med ytterligare svar på hur den svenska vargförvaltningen stämmer med EU-direktiven.

Janez Potocnik och Vaira Vike-Freiberga på presskonferensEU-kommissionären Janez Potocnik, här på presskonferens med Vaira Vike-Freiberga Lettlands tidigare president, numera i ERC.

Och det är detta som eventuellt hotar kommande vintrars jakt. Om Potocnik lämnar in en stämning, med motivationen att förvaltningen inte stämmer, blir EU-domstolen tvungen att tills vidare ogiltigförklara det svenska regeringsbeslutet om licensjakt.

Så summerat kan man säga att, ja, det ser ut att bli fortsatt licensjakt, men, nej, det är inte klart ännu.

2011 års vargstam jämfört med regeringsbeslutetTill vänster ses de 210 vargar som regeringen beslutat om. Till höger de ytterligare 141 vargar som måste skjutas av under 2011 om rovdjurspolitiken ska bibehållas. Beräkningarna har gjorts med Viltskadecenters siffror som grund.

Licensjakten baserar sig på en riksdagsomröstning den 21 oktober 2009. Då beslutades att den svenska vargstammen ska begränsas till 210 individer på tre års sikt (2010-2012) och det var i sin tur en rekommendation från Åke Pettersons rovdjursutredning, framlagd den 4 december 2007. Riksdagsbeslutet stöddes förutom av de fyra regeringspartierna även av socialdemokraterna, medan miljöpartiet och vänsterpartiet röstade emot. MP och V ville dessutom att skyddsjaktsparagrafen §28 skulle återställas som den var före 2006 (att djurägare inte ska ha rätt att försvara sina djur vid vargangrepp).

Om jakten blir av i vinter finns det frågetecken kvar, till exempel kvoterna. Det står redan klart att Naturvårdsverket återigen var för försiktiga med tilldelningen. De 20 vargar som avlivades har inte räckt till för att hålla stammen på de 210 individer som beslutats. Vargforskaren Olof Liberg gick redan förra året ut i Svenska Dagbladet och påtalade att 34-41 djur borde ha skjutits under 2010 års jakt istället för de 27 som avlivades då. Försiktiga beräkningar visar på 219 kvarvarande vargar från 2010 vilket med årets 28 föryngringar skulle kunna innebära 132 valpar till, dvs totalt 351 vargar enligt Vargfaktas grundsiffror som baseras på Viltskadecenters beräkningar.

– Vi har en försiktig vargtilldelning i år och har följt forskarnas lägsta förslag till tilldelning. Om det skulle visa sig att vi varit alltför försiktiga kan vi öka nästa gång, sade Naturvårdsverkets förre viltförvaltningschef* Susanna Löfgren inför jakten i vintras.

Frågan är vad det konkret innebär för vinterns eventuella jakt. För mellan de olika myndigheterna kan det råda väldigt skilda uppfattningar om vilka siffror som gäller. I en intervju i Värmlandsradion 2009 hävdade Susanna Löfgren hårdnackat att det bara finns en familjegrupp i Värmland, trots att Länsstyrelsens egen rovdjurschef Lars Furuholm och hans team just inventerat sex familjegrupper (16 revir) och presenterade dessa fakta för henne där, i radio.

En sak är iallafall klar: Med ett Go! från EU kan Sverige för första gången begynna en effektiv vargförvaltning efter svenska riktlinjer, kanske redan från och med kommande vinter. Men då gäller det att regering och riksdag räknar bättre än före detta viltförvaltningschefen och samtidigt funderar på hur det ser ut med de anlitade forskarnas syn på licensjakt och varg i allmänhet.

 

Susanna Löfgren Naturvårdsverket och Lars Furuholm Värmlands LänNaturvårdsverkets förre viltförvaltningschef Susanna Löfgren och Lars Furuholm, rovdjurschef på Länsstyrelsen i Värmlands Län.

*Not: Den 1 april 2011 gjorde Naturvårdsverket en omfattande omorganisation. I samband med den upphörde Viltförvaltningsenheten och befattningen ”Viltförvaltningschef” avvecklades. Istället har Naturvårdsverket nu ett projekt, ”Projektet för viltförvaltning”, som leds av Annika Jansson. Efter omorganisationen var Susanna Löfgren enhetschef för Enheten för natur och biologisk mångfald, men har nu slutat.

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se