Malung-Sälen kräver jakt på varg

Den sista finska vargen

Naturvårdsverket, regeringen och EU-kommissionen har uppvaktats brevledes av Malung-Sälens kommun. Kravet är att själva få bestämma över rovdjurstrycket i kommunen.

I Februari skrev 1 700 personer inom kommunen Malung-Sälen på ett Vargupprop med syfte att kraftigt minska vargbeståndet inom kommunen samt att få ett lokalt självbestämmande. Nu har uppropet gått vidare till Naturvårdsverket, regeringen och EU-kommissionen i hopp om att de skall förstå att nationella mål i bland kan leda till helt orimliga lokala rovdjurspopulationer.

Skriftställningen skall också ses som en tydlig markering om vad folket vill. En fjärdedel av kommunens 10 000 innevånare uppges delta i älgjakten och enligt kommunpolitikerna har många av innevånarna jakten som bärande skäl till varför de vill bo där.

– Vi ser namninsamlingen som ett uttryck för att den nuvarande rovdjurspolitiken misslyckats och att vi inte lyckats skapa stabila förhållanden i relationen mellan människa och de stora rovdjuren, skriver kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (s) i brevet.

Man önskar också större möjligheter att freda sina tamdjur från rovdjursangrepp.

– Vi menar att det bör vara möjligt med licensjakt på exempelvis varg i områden med mycket rovdjursskador men även skyddsjakt på identifierade vargar som orsakar allvarlig skada, säger Kurt Podgorski.

 

Källa: http://svenskjakt.se/start/Nyheter/2013/06/dalakommun-kraver-vargjakt/
Foto:Commons Wikimedia.
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se