Många bud gällande vargjakt 2013

Naturvårdsverkets Ruona Burman säger att det inte är troligt med vargjakt 2013. Lena Ek menar på att det är en förhastad slutsats.

Buden om huruvida licensjakt på varg skall återupptas vintern 2013 som utlovat har varit många. Naturvårdsverkets Ruona Burman uttryckte sig en smula plumpt om landsbygdsbefolkningen när hon sade att någon vargjakt inte var aktuell i en intervju med tidningen Svensk Jakt.

Häromdagen blev hon intervjuad i Sveriges Radio och vidhöll där att utsikterna var små om ens några för någon populationsreglerande vargjakt under vintern.

Nu har i alla fall Lena Ek tillbakavisat uppgifterna från Naturvårdsverket och säger att det är förhastade slutsatser som dras av myndigheten.

Ek beskriver hur att en ny förvaltningsplan inlämnats till EU och att den nu ses över. Vidare är Liljelunds utredning i den fas där remissvaren hanteras. Utkomsten av dessa två moment får vi vänta.

– Målet är detsamma som tidigare; en fungerande rovdjurspolitik som tar hänsyn till att vi ska ha en livskraftig vargstam, och samtidigt tar hänsyn till lokalbefolkningens krav på medbestämmande i rovdjursfrågor, säger Lena Ek till TT.

Att beslut om jakt på varg är känsliga känner vi till allt för väl men med en vargstam som förökar sig måste man förr eller senare fatta ett beslut om populationskontroll.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se