Markägare får tillstånd att skjuta upp till 100 vargar, Montana

markägare får tillåtelse att skjuta upp till 100 vargar

Med lite drygt 150 bekräftade vargflockar och cirka 630 vargar inom delstaten Montana ges nu möjligheter för markägare att på eget initiativ skjuta upp till 100 vargar per år.

Vargpopulationen i delstaten Montana är omfattande och har synnerligen god tillväxt. Det medför att förvaltningen dvs. avskjutningen står inför ganska stora utmaningar givet att vargen är ett tämligen svårjagat vilt. Under 2012 fälldes och fångades 225 vargar vilket medförde att stammen för första gången inte hade en nettotillväxt över ett år.

Nettotillväxten rör sig således om 35% (630+225/630=1,35).

En ny lag skall nu ge markägare rätten att på eget initiativ skjuta vargar som de upplever som ett hot mot deras boskap eller i lite vidare mening hela verksamheten. Lagen innebär en klar utökning av möjligheterna att utan licens skjuta vargar vilket tidigare bara var möjligt under pågående angrepp, alltså som vår egen paragraf 28.

Kritikerna menar att förändringen är allt för brutal och egentligen går att likställa med åretruntjakt på varg.

Gissningsvis kommer inte lagändringen att påverka vargstammens faktiska tillväxt om 35% men vad som eventuellt kan ske är att de allra mest problematiska individerna skjuts bort vilket borde vara önskvärt alldeles oavsett hur man förhåller sig till varg rent generellt.

 

Källa: http://www.nbcmontana.com/news/new-rules-approved-for-landowners-shooting-wolves/26126340 och http://fwp.mt.gov/fishAndWildlife/management/wolf/default.html#aboutWolves
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se