Naturvårdsverket: nytt vargexperiment bland renar

Ett nytt vargpar där gener från öster är aktuella har påträffats i Tornedalen. Vargparet har bildat revir i ett renskötselområde och Naturvårdsverket är redo för dialog med samerna.

Trots de lärdomar Naturvårdsverket måste ha kunna göra efter det misslyckade försöket med den ryskfinska varghonan och hennes partner i Junesele är man återigen beredd att göra ett försök. Detta sedan ett vargpar etablerat revir i ett renskötselområde i Tornedalen där minst en av de två har gener från östra sidan av gränsen.

Flera samerbyar finns i området där den löpande varghonan och hennes partner slagit ned bopålarna. Chefen för Korju sameby, Tomas Petäjävaara, säger till tidningen Jakt & Jägare att varg och ren är oförenligt.

– Det går inte att ha varg bland renarna, då får vi lägga ned verksamheten. Vargarna ska härifrån direkt, säger Petäjävaara.

Petäjävaara är således av samma uppfattning som hans kolleger i Junsele som gång på gång förklarade för Naturvårdsverket att det helt enkelt inte går att ha varg bland renar.

– Vi överväger just nu tillsammans med Jordbruksverket om vilka möjligheter som finns för att den invandrade genetiskt viktiga vargen ska kunna införlivas i den svenska vargstammen. Arbetet sker i dialog med berörda samebyar och länsstyrelsen i Norrbottens län, säger Helene Lindahl, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning.

Huruvida dialogen med samerna leder till något är okänt men en sameby har redan lämnat in en ansökan om skyddsjakt.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Nyheter/Ny-finsk-rysk-varg-i-Norrbotten/
Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/vargarna-ska-bort-harifran-direkt
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se