Naturvårdsverket till högsta instans med Junselevarg

Efter att Naturvårdsverket inte beviljats prövningsrätt av kammarrätten i frågan om avlivningsbeslut på Junselevargen tar verket nu frågan vidare till högsta instans.

De juridiska turerna kring ”Flyttvargen” eller ”Junselevargen” fortsätter efter att Naturvårdsverket nu begär prövning i högsta instans efter att man nekats prövningsrätt vad beträffar beslutet om att inhibera den senast beslutade skyddsjakten.

Verket skriver att det är viktigt att driva frågan vidare i domstol för att skyddsjakt ska kunna vara ett effektivt verktyg i förvaltningen av rovdjur. Därför vill Naturvårdsverket att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. Naturvårdsverket ber om en skyndsam handläggning av ärendet med hänvisning till den överhängande risken för omfattande skador och för att beslutet om skyddsjakt gäller till och med den 10 mars.

– När skyddsjakt inte går att använda som ett verktyg i viltförvaltningen leder det till långtgående konsekvenser för enskilda. Det handlar om enskildas rätt till skydd av sin egendom, i det här fallet renar. Det handlar också om en samebys möjlighet att bedriva renskötsel, säger Gunilla Skotnicka Ewing, sektionschef på Naturvårdsverket.

Kammarrätten har bedömt att Naturvårdsverket hade grund för beslutet om skyddsjakt på vargtiken i Junsele från förra året. Domstolen anser att samtliga tre kriterier för skyddsjakt var uppfyllda: att det fanns risk för allvarlig skada, att det inte fanns någon annan lämplig lösning och att skyddsjakten inte försvårade upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Det har tidigare saknats vägledande avgöranden från högre rätt avseende förutsättningarna för skyddsjakt efter stora rovdjur.

– Kammarrättens dom om skyddsjakten från 2013 är en viktig dom. Den visar att skyddsjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen och hur det kan tillämpas när det gäller en genetiskt viktig varg, avslutar Gunilla Skotnicka Ewing.

Fakta om domstolsärenden och skyddsjakten i Junsele:

  • 2013 fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele. Beslutet överklagades och en domstolsprocess kring detta har löpt under 2013. Den 14 februari 2014 kom kammarrättens dom med bedömningen att Naturvårdsverket hade grund för beslutet om skyddsjakt.
  • Den 13 februari 2014 fattar Naturvårdsverket återigen ett beslut om skyddsjakt på två vargar i Junsele. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten som inhiberar, stoppar jakten.
  • Den 17 februari 2014 överklagar Naturvårdsverket förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten till kammarrätten som inte beviljar prövningstillstånd.
  • Den 20 februari 2014 överklagar Naturvårdsverket kammarrättens beslut om att inte ge prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-overklagar-stopp-av-skyddsjakt-till-hogsta-instans1/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se