Naturvårdsverket vilseleder om antalet vargar

naturvårdsverket desinformerar om antalet vargar

Dagens pressmeddelande från Naturvårdsverket är vilseledande om nuvarande antal vargar. Som brukligt är nämns inte årets föryngring om 150 vargungar.

Vargräkning är en tillsynes komplicerad apparat som inbegriper många hundratals mantimmar av spårning och kartläggning. Vargarna i Sverige och Norge hör till de mest studerade och räknade i världen. Detta till trots är den årliga inventeringsrapporten förvirrande då den slutgiltiga versionen kommer efter att nya föryngringar skett.

I dagens pressmeddelande från Naturvårdsverket, med rubriken ”Positiv utveckling för vargstammen”, berättas om att stammens tillväxt är god och att inaveln minskar. Nyheten föranleds av att den inventering som genomfördes vintern 2012/2013 nu fått slutgiltigt godkännande.

Som vi skrivit om många gånger tidigare är antalet vargar som presenteras av myndigheter med få om ens några undantag sällan aktuella. I artikeln ”De osynliga vargvalparna” redogjordes för detta fenomen i november 2012. Att inte informera om att nya vargungar tillkommit efter att inventeringen genomförts kanske hade mindre betydelse när antalet vargar var få. Numera handlar ökningen om fler än 100 vargar.

Så här skrev Naturvårdsverket i pressmeddelandet innan de kontaktades av Vargfakta:

naturvårdsverket desinformerar om antalet vargar 2

För den som inte är medveten om hur och när vargar föryngrar sig och hur det förhåller sig med inventeringen är det lätt att tro att antalet vargar i Sverige är 350 stycken. Särskilt som det är formulerat av Naturvårdsverket.

Detta föranledde ett påpekande om den olyckliga formuleringen från vår sida till Naturvårdsverket. I brevet utgår vi från 2012 års föryngringar inom Sverige vilka var 35 till antalet. Den normala tillväxten av föryngringar är 15-16% enligt årets rapport. Tidigare var tillväxten 19% och föregående års tillväxt var 36%.

Utan tillväxt, något som inte skett i närtid, har således minst 35 nya vargkullar fötts under våren 2013. Med statistiskt underlag om 4,26 överlevande vargungar per föryngring, enligt sårbarhetsanalysen betyder det att 149 (35*4,26) nya vargar tillkommit.

Följaktligen är nuvarande population 350 + 149 vilket är cirka 500. Med 15% tillväxt kan man förmoda att så många som 171 ( 35*1.15*4,26) vargar tillkommit vilket motsvara en population om 520 vargar.

Naturvårdsverket svarade och ursäktade den dåliga formuleringen. Den nuvarande versionen ses nedan:

naturvårdsverket desinformerar om antalet vargar 3

Den korrigerade texten är varken bättre eller sämre än föregående. Möjligheten att misstolka, att tro att vargarna är 350 till antalet i nuläget kvarstår. Felaktigt tempus dvs ”har” istället för ”hade” och ord som ”senaste” ger alla intrycket av att det handlar om något aktuellt. Att det står inventeringsresultaten ”vintern 2012/2013” är inte tillräckligt pedagogiskt menar Vargfakta.

En bättre, mer aktuell och sanningsenlig skrivning hade exempelvis kunnat vara; ”Antalet vargar i Sverige uppgick vintern 2012/2013 till cirka 350 individer. Därefter har nya föryngringar skett och om de följer trenden, har som minst 150 nya vargar tillkommit. Följaktligen omfattar vargpopulationen i nuläget cirka 500 individer.”

Vissa kanske tycker att det är irrelevant men för att någon form av förvaltning, jakt skall kunna bli politiskt genomförbar är det av största vikt att antalet vargar som kommuniceras ut i media är så aktuellt som möjligt.

Och sist men inte minst, det är stor skillnad på 350 och 500.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Positiv-utveckling-for-vargstammen/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se