Naturvårdsverkets översyn av regler för skyddsjakt på stora rovdjur

I dag lämnar Naturvårdsverket sitt förslag som rör skyddsjakt på stora rovdjur till regeringen. Förslaget är ett tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken. Det är regeringen som fattar beslut om förslaget ska genomföras eller inte.

En viktig utgångspunkt för förslaget är art- och habitatdirektivet vars syfte är att säkerställa den biologiska mångfalden inom EU:s medlemsländer. Beslut om jakt på rovdjur får inte strida mot direktivet.

– Art- och habitatdirektivet har en avgörande betydelse för vilket utrymme som finns för jakt på rovdjur. Vår bedömning är att direktivet inte ger något nämnvärt ökat utrymme jämfört med den skyddsjakt på rovdjur som skett under tidigare år. När det gäller varg har regeringen infört bestämmelser som innebär att det endast är jakt med skyddsmotiv som kan tillåtas under 2012. Liksom tidigare är det behovet av skyddsjakt som påverkar skyddsjaktens omfattning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

 

Förslag om skyddsjakt på myndigheters eget initiativ

Vi redovisar ett förslag till en modell där vi (Naturvårdsverket) kan fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur även om en ansökan inte har kommit in. Sådana beslut om skyddsjakt på myndigheternas initiativ ska i vissa fall kunna fattas även om någon skada ännu inte har skett. Det förutsätter dock att det råder stor sannolikhet för att det kommer att inträffa allvarliga skador. Syftet med förslaget är att förebygga skador i ett tidigt skede. Det betyder, precis som tidigare, att det är behovet av skyddsjakt som avgör hur många rovdjur som får fällas. Möjligheten kan vara betydelsefull i vissa situationer men kommer sannolikt att kunna användas i begränsad omfattning. Enligt modellen ska rätten att besluta om en sådan skyddsjakt kunna överlåtas till länsstyrelsen.

 

Tilläggsuppdragets plats i en större helhet

Tilläggsuppdraget om skyddsjakt på stora rovdjur är en del av den svenska rovdjurspolitiken. Den syftar till att Sverige ska ha friska och livskraftiga rovdjursstammar.

Arbetet består av flera delar: vissa beslut tas av länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer och därmed närmare de människor som bor i områden med rovdjur, ett långsiktigt arbete med att genetisk förstärka vargstammen och skydds- och licensjakt som skapar acceptans för arbete med förstärkningen av vargstammens genetik och andra åtgärder för livskraftiga rovdjursstammar.

Vi har dessutom ett uppdrag av regeringen att ta fram en förvaltningsplan för varg. Den ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2012.

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se