”Nej” till varg i Blekinge och Kronobergs län

Ännu en viltförvaltningsdelegation avsäger sig kravet om vargföryngring inom länets gränser. Motiveringen är att det saknas förvaltningsmodell.

Landets södra län tycks ha bestämt sig för att inte köpa grisen i säcken och anta ordern om att hysa en vargföryngring innan det finns någon plan om hur denna skall förvaltas.

Helt i enlighet med Art- och habitatdirektivet menar Kronoberg och Blekinge läns viltförvaltningsdelegationer att det först måste finnas en plan för hur vargen skall förvaltas innan man låter någon föryngring ske inom länet.

Direktivet stipulerar nämligen att varje förändring skall föregås av en socioekonomisk analys som alltså har till syfte att säkerställa såväl arten som befolkningen som skall leva med den.

Denna paragraf eller del av direktivet är något som noggrant undvikits i det mellansvenska vargbältet. Följderna blir då därefter med fallande acceptans för varg och en mer eller mindre kaotisk tillvaro för djurhållande bönder, boende och den biologiska mångfalden.

Yrkandet vann med åtta röster mot fem i Kronobergs län

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/vargnej-aven-i-kronoberg

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se