Nekad skyddsjakt på varg i Örebro Län

Länsstyrelsen i Örebro Län har inte gått på de argument som framförts för att få skyddsjakt på varg inom länet. Två ansökningar har kommit in och båda har fått avslag rapporterar SVT Tvärsnytt.

Dels gäller det en ansökan om skyddsjakt på två vargar inlämnad av ägaren till Medinge säteri, öster om sjön Väringen där kommersiell jakt bedrivits under många år. Jakten är en viktig del i säteriets verksamhet och förutsättningarna för en god jakt har krävt många år av arbete med biotopen och viltstammarna. Detta arbete riskerar nu att gå om intet om varg etablerar sig i området. Dels försvåras jakten med drivande hundar och dels kommer predationen på viltet medge ett mindre uttag för själva jaktverksamheten.

Länsstyrelsen lutar sig mot att vargen inte ännu uppnått gynnsam bevarandestatus i sitt beslut om att inte bevilja ansökan. De sociala och ekonomiska aspekterna i art och habitatdirektivet, som medger skyddsjakt väljer man att inte beakta.

Den andra ansökan är inlämnad av jaktvårdskretsen i Ervalla-Fellingsbro. De uppger att ungvargar ofta syns i området och att de med jämna mellanrum söker sig in på gårdar där de bland annat angripit hundar och får.

Länsstyrelsen väljer även här att inte bevilja skyddsjakt.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se