Notan för Kynnatiken blir hög

Vargtiken Kynnas angrepp på tamdjur och den efterföljande skyddsjakten blev en dyr historia. Det konstaterar vi efter att ha läst länsstyrelsens rapport som lämnades till Naturvårdsverket den 12 december.

Få vargar har uppmärksammats som tiken Kynna som vandrade in i Kronobergs län och där orsakade stora problem med angrepp på tamdjur. Nu står det klart att även notan i absoluta tal blir diger.

Genom länsstyrelsens Kronoberg rapport till Naturvårdsverket (218-4587-11) som skickades den 12 december, och våra tidigare mejlsvar från länsstyrelsen, kan vi utläsa att kostnaderna för Kynnatiken kommer att överstiga 300 000 kronor. Utöver det finns det kostnader som en lång rad frivilligarbetare kommer att få betala ur egen plånbok.

 

Angreppen kostar

I första läget är det ersättning till de drabbade tamdjursägarna som ska fram. När Vargfakta var i kontakt med länsstyrelsen den 21 november hade redan drygt 31 000 kronor utbetalats.

Länsstyrelsen väntar dock fler ansökningar. Sammanlagt rör det sig om totalt nio kvalitetssäkrade vargangrepp under tiden 5 augusti – 6 november i år. Det är rimligt att tro att ersättningarna för angreppen kommer att öka kraftigt jämfört med november.

Till detta ska även läggas kostnaden för utsända besiktningsmän till angreppsplatserna.

 

Länsstyrelsens arbete resurskrävande

I rapporten kan man utläsa att trycket varit högt på länsstyrelsen i Kronoberg. Förutom administrationen med tamdjursangrepp och skyddsjakt har man tvingats ha en person på heltid för att hantera mejl, intervjuer och telefonsamtal från allmänheten.

Sammanlagt bedömer länsstyrelsen i Kronoberg att arbetet bara under skyddsjaktstiden 13 oktober-13 november sysselsatt motsvarande två personer heltid under 45 dagar. En kostnad på minst 100 000 kronor om vi utgår ifrån en månadslön på 25 000 kronor.

Kostnaderna för jaktledare och hundförare under skyddsjakten uppgick till drygt 96 000 kronor. Övriga jägare har arbetat ideellt och har därför inte ersatts. Sammanlagt 371 jägare har engagerats under olika delar av skyddsjakten.

 

Summering

Totalt sett torde samhällets kostnad för en enda problemvarg, från de första tamdjursangreppen till och med administrationen som följde den avslutade skyddsjakten, hamna på mer än 300 000 kronor enligt våra försiktiga beräkningar. Då har vi inte räknat in de kostnader som Norska myndigheter tidigare tagit för spårning, sövning och sändarmärkning av tiken.

I övrigt konstaterar länsstyrelsen i sin rapport att mediabevakningen varit stor och att arbetssituationen varit ansträngd. Hotbilder har förekommit mot fårägare och man upplevde den risken som stor även mot länsstyrelsens personal. Alla personuppgifter var därför sekretessbelagda.

Man konstaterar att krishanteringsgruppen kunde startats upp tidigare och det är viktigt med ett nära samarbete med polisen för att begränsa hotbilden i framtiden.

När det gäller informationen tilldelades en person tidigt rollen som presskontakt och hemsidan uppdaterades kontinuerligt av flera medarbetare – från vargens etablering i länet fram till och med skyddsjakten. Bortsett från att länken till Vargwebben kunde kommit ut tidigare så är länsstyrelsen i stort sett nöjd med informationsinsatsen i samband med fallet Kynna.

Länsstyrelsens rapportansvariga avslutar med att nämna det bidrag som lämnats från Naturvårdsverket efter beslut den 30 juni i år (NV-06714). Bidraget ”för akuta insatser vid rovdjursangrepp på tamdjur” uppgår till 10 000 kronor och står alltså inte överhuvudtaget i proportion till de verkliga kostnaderna.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se