NVV avslår överklaganden kring licensjakt i Dalarna

Naturvårdsverket reagerar inte på kritik om långa handläggningstider

Naturvårdsverkets slutliga överprövning i sak av överklagandena som rör Länsstyrelsen i Dalarnas nya beslut om licensjakt på varg är klar. Naturvårdsverket avslår överklagandena.

Länsstyrelsen i Dalarna hade i sitt nya beslut begränsat licensjakten till två revir och anpassat antalet vargar som får fällas utifrån de senaste inventeringsresultaten för de reviren i syfte att minska koncentrationen av varg i de områden där den är som tätast. Licensjaktens inriktning var att samtliga vargar i de två reviren skulle fällas vid licensjakten, i enlighet med viltförvaltningsdelegationens övergripande riktlinjer för vargjakten i länet.

Förvaltningens primära mål är att bibehålla vargens gynnsamma bevarandestatus. Licensjakt ska enligt Naturvårdsverket ses som ett verktyg för att reglera vargpopulationen som är en del av förvaltningen av stammen. Stöd för detta synsätt, att jakt på detta sätt kan vara en del av förvaltningen av ett strikt skyddat djur när det finns en förvaltningsplan, finns i såväl vägledning från EU-kommissionen som i riktlinjer från Large Carnivore Initiative for Europe. Att minska tätheten eller koncentrationen av varg i ett område kan enligt Naturvårdsverket vara ett självständigt syfte för licensjakt.

Naturvårdsverket gör bedömningen att syftet med beslutet är acceptabelt och i linje med den nationella förvaltningsplanen för varg. Naturvårdsverket bedömer vidare att länsstyrelsen visat att även övriga kriterier för licensjakten har uppfyllts.

 

Bakgrund:

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 5 december 2014 om licensjakt på fyra vargar inom renskötselområdet och fyra vargar utanför renskötselområdet i Dalarnas län. Besluten överklagades och Naturvårdsverket inhiberade länsstyrelsens beslut om jakt på totalt åtta vargar och upphävde sedan besluten vid den slutliga överprövningen eftersom länsstyrelsen inte visade att samtliga kriterier för licensjakt var uppfyllda.

Den 16 januari 2015 fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om licensjakt. Även detta beslut överklagades med yrkanden om inhibition, men i detta fall avslog Naturvårdsverket yrkandena om inhibition och jakten kunde starta som planerat. Därefter har länsstyrelsen fattat ett beslut den 26 januari 2015 om ändring av vissa delar av beslutet från den 16 januari 2015. Naturvårdsverkets överprövning omfattar båda dessa beslut. Naturvårdsverket har inväntat överklagandetidens utgång innan överprövning i sak.

I den slutliga överprövningen avslår Naturvårdsverket samtliga överklaganden.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Slutlig-overprovning-om-licensjakt-pa-varg-i-Dalarna-avgjord/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se