Ny nationell kommitté för en hållbar rovdjurspolitik

Det blir Uppsala Läns landshövding, Peter Egardt som skall leda den kommitté för hållbar rovdjurspolitik som regeringen inrättat. Arbetet skall slutredovisas för regeringen sista augusti 2013.

I kommittén ingår bland annat de båda jägarförbunden, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och även Världsnaturfonden. Syftet är medverka till en hållbar rovdjurspolitik och även tona ner de övertoner som hörs i debatten kring varg.

– Vår första uppgift blir att medverka i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en förvaltningsplan för varg, säger Peter Egardt i ett pressmeddelande.

– Min ambition är att kommittén så långt möjligt ska kunna förenas i en gemensam syn på hur en hållbar rovdjurspolitik för varg ska kunna utvecklas. Jag hoppas också att vi ska kunna medverka till att en del av de övertoner och överdrifter som förekommer i dagens debatt dämpas. Alla tjänar på en debatt och en politik med sans och balans, fortsätter Peter Egardt.

Följande organisationer ingår: Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Sveriges Fäbodbruksförening, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden. Naturvårdsverket kommer att ges möjlighet att följa och medverka i kommitténs arbete, med ingår inte i kommittén.

Vargkommittén ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen den 31 augusti 2013.

 

Redaktionens kommentar

Under den tid kommittén skall diskutera hur rovdjurspolitiken skall utformas kommer det att ske två perioder av föryngringar. Föryngringarna under innevarande år förväntas betyda cirka 160 nya överlevande individer och under 2013 tillkommer cirka 190 nya överlevande vargar.

När resultatet slutredovisas i augusti 2013 är antalet frilevande vargar i Sverige inom intervallet 550-600. Läs mer om hur tillväxten ser ut inklusive mortalitet och övriga beräkningsgrunder.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se