Ny skyddsjakt på rendödande varg, Idre

Foto: Alexandre Buisse

Länsstyrelsen i Dalarna tror att risken är stor att den varg som konstaterats uppehålla sig öster om Idre kommer att fortsätta att riva renar varför beslut om skyddsjakt fattats.

– Vi bedömer att det blir svårt att förebygga vargangrepp. Det finns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att förhindra att vargen orsakar mer skada, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen till Dalarnas Tidning.

Under en tid av två veckor har samebyarna i såväl Idre som i Härjedalen sett spår av varg som rört sig i renskötselområden. Under förra veckan dödade vargen flera renar.

Det är sannolikt att det är samma varg som setts i området sedan i höstas men innan renarna flyttades ned till sitt vinterbete har den inte ställt till med problem för samerna.

Jakten startar när snöförhållandena tillåter att vargen kan spåras. Personal utsedd av länsstyrelsen kommer att utföra själva jakten som kan pågå fram till den 20 februari.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se