Översyn av vargens status i Frankrike

registrerade vargangepp i frankrike

Vargfrågan tycks ge större politiskt engagemang i Frankrike än i många andra europeiska länder. Pierre Morel har efter 8 månader fått EU-kommissionen att se över frågan om vargens status.

Intresset från franska politiker att beakta och driva vargfrågan syns vara större än i många andra europeiska länder. Och givet landets ställning som matnation och de jämförelsevis omfattande skador vargen åstadkommer bland djurhållande bönder faller det sig kanske naturligt.

Med över 6 100 vargdödade får 2012 och en vargpopulation i ständig tillväxt har politikerna Pierre Morel verkat för en översyn av vargens status. Via den italienska EU-ledamoten, Ermina Mazzoni har han fått till stånd en prövning i EU-kommissionen.

Det centrala i Morels framställan är huruvida vargen fortfarande skall åtnjuta det juridiska skyddet som följer med ”strikt skyddad” eller om den bör ha ett lägre skydd som ”skyddad” eller till och med klassas som ”skadlig”.

– Kommissionen har inget val, de måste behandla frågan i samma stund utskottet tar upp den för framställning. Det här är ett stort steg i frågan om vargen och dess påverkan på människor, säger Pierre Morel.

Det finns två möjliga utfall av prövningen i EU-kommissionen. Ärendet kan avslutas utan åtgärd eller så kan det leda till en översyn av Bernkonventionen från 1979 och det europeiska direktivet från 21 maj 1992.

– Vi är 77 parlamentsledamöter i Frankrike från alla partier som påverkas av vargens angrepp, frågan har därmed stor bäring, avslutar Pierre Morel.

 

Bild: Ur officiellt material om vargangreppens omfattning och lokalitet i Frankrike.
Källa: http://wikiagri.fr/articles/une-enquete-europeenne-ouverte-sur-le-loup/1037
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se