Planerad skyddsjakt på varg överklagad, Skåne

Föreningen Nordulv har överklagat den planerade skyddsjakten på varg i Skåne. Förvaltningsrätten inhiberar jakten tills dess frågan är utredd.

Den vargvärnande föreningen Nordulv agerar enligt vad man sagt tidigare om att ”alla beslut om skyddsjakt på varg kommer att överklagas” vilket i detta fall får konsekvenser i Skånes sydöstra delar där beslut nyligen tagits om att en varg skulle fällas.

– Jakten inhiberas i avvaktan på förvaltningsrättens avgörande. Det betyder att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte får verkställas i förrän förvaltningsrätten avgjort ärendet, säger Roger Olausson, informatör vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

”Det överklagade beslutet är av sådan karaktär att en verkställighet av beslutet inte kan bringas att återgå vid ett eventuellt bifall till överklagandet. Förvaltningsrätten finner att vad som hittills framkommit i målet medför att det finns skäl att förordna att Naturvårdsverkets beslut inte ska gälla till dess förvaltningsrätten slutligen avgjort målet eller till dess annat förordnas”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Planen var att jakten skulle inledas per den 21 augusti men fram tills dess att Förvaltningsrätten avgör ärendet är jakten stoppad. Att fälla angripande varg enligt paragraf 28 är dock fullt möjligt.

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se