Preventivmedel på förslag för att bekämpa varg, Ryssland

preventivmedel i kamp mot växande vargstam

Ryssland bekämpade under sovjettiden vargarna med alla tillgängliga medel. På senare tid har metoderna blivit färre och med det har vargstammen ökat dramatiskt med påföljande skador på omgivningen.

Förr bedrevs stora jakt- och giftkampanjer i Ryssland för att komma till rätta med vargpopulationen. Efter att Sovjet föll samman har influenser från västvärlden gjort att gift inte längre är tillåtet. Det delade landet har inte heller några centrala medel att skjuta till för att bedriva omfattande jaktkampanjer från helikopter och flygplan. Pengarna som finns till hands är lokala och ju längre från huvudstaden man kommer verkar resurserna bli allt mindre.

Vargjakt är svårt redan från början utifrån det faktum att vargen är intelligent och har såväl syn, hörsel och luktsinne utöver vad många andra jaktbara arter har. Klövvilt hare exempelvis inte speciellt bra syn men hör desto bättre. Hos räven och vargen är alla tre sinnen på topp. Lägger man dessutom till den oländig terräng som råder i många delar av forna Sovjet har vargen alla möjligheter att klara sig undan.

Vargen är som bekant ett hunddjur och har som sådan en imponerande reproduktionstakt. Är man dessutom på toppen av näringskedjan utan naturliga fiender kommer populationen att expandera till dess att den når ett biologiskt tak. Ett sådant tak är inga problem om vargen håller till på en ö där inga människor och tamdjur bor men när samma tak nås i närheten av människor kommer problemen med vargens näringssök att bli mycket kännbara.

I sydöstra Sibirien, väster om Bajkalsjön är vargproblemen omfattande och påverkar den agrara ekonomin högst påtagligt. Terrängen är inte bar vidsträckt utan också svårtillgänglig och inte sällan råder extrema temperaturer vilket som sagt försvårar all populationskontroll av vargarna.

 

P-piller till vargen

Eftersom gift inte längre är tillåtet har man nu föreslagit att vargarna skall fodras med mat preparerat med p-piller. Alexander Purbuev, chef vid ansvarig myndighet berättar att man använt denna metod i USA och Kanada för att kontrollera reproduktionen hos såväl prärievarg som gråvarg. Preventivmedlet ger inga skador på andra djur enligt Alexander Purbuev.

Dock förordas att man jagar varg först och främst genom konventionella metoder och på så vis kontrollerar populationstillväxten. Under 2012 sköts 968 vargar för vilka jägarna erhöll cirka 6 miljoner rubel i skottpengar. Under 2013 har cirka 1 000 vargar skjutits som också resulterat i en likvärdig skottpeng.

Ett jaktlag berättar att de skaffat sig två fyrhjulingar och kommunikationsutrustning. Från årsskiftet har de lyckats skjuta 16 vargar vilket borde ge cirka 100 000 rubel i ersättning.

 

70 hästar vargdödade

Skadorna på tamboskapen ökar dock från år till år enligt rapporteringen. Kostnaderna för jordbruket under 2012 stannade på 10 miljoner rubel emedan de under 2013 steg till 13 miljoner rubel.

Under januari dödade fler än 450 tamdjur inom ett område av ett fåtal vargar. Innan myndigheten tog till drastiska åtgärder som undantagstillstånd hade 40 kor, 100 får och getter dödats.

För helåret 2012 inrapporterades 65 kor, 70 hästar och 1 800 får och getter som offer för vargens utökade näringssök.

 

Källa: http://news.vtomske.ru/news/77325.html
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se