Rekord i antal födda vargar under 2012

preliminära föryngringar 2012

Förra årets föryngringar ser preliminärt ut att ha satt nytt rekord. När drygt ett 10-tal återstår att inventera är 21 föryngringar konstaterade bland de revir som ligger inom Sverige.

Viltskadecenter har sammanställt en preliminär inventeringsrapport över förra årets föryngringar. Hitintills har 21 föryngringar konstaterats inom Sverige. Till detta skall ytterligare 2 kända föryngringar i Norge läggas samt ett antal preliminära sannolika i Dalarnas län. Allt som allt handlar det om ett drygt 30-tal föryngringar när ett fler än 10 revir återstår att inventera.

Föregående års (2011/2012) inventeringsrapport, som av forskarna beskrevs som undermålig på grund av dåliga snöförhållanden, pekade mot 25 föryngringar inklusive 3 som delades med Norge. Antal nytillkomna vargar, enligt beräkningsmodellen med 4 överlevande, blev således 100.

Mot bakgrund av årets preliminära rapport som visar på en ordentlig reproduktionskraft kan man misstänka att de dåliga snöförhållanden som rådde under föregående vinter låg bakom det låga antalet föryngringar snarare än ett plötsligt utbrott för minskad fertilitet.

 

350-420 vargar

Med utgångspunkt i de i nuläget uppskattade 30 föryngringarna har vargstammen som minimum tillförts 120 nya överlevande individer. Om vi utgår från den undermåliga inventeringen 2011/2012 som beskrev vargstammens omfattning med intervallet 230-300 individer och adderar de nya vargarna hamnar vi i ett intervall om 350-420 vargar.

Som absolut minimum finns således 350-420 frilevande vargar i Sverige. Det bör nämnas att intervallet som angavs i rapporten 2011/2012 skiljde sig från högsta till lägsta med 24%r. Året innan, då bättre förhållanden rådde, var precisionen bättre då skillnaden mellan högsta och lägsta bara var 18%. Försämringen i noggrannhet mellan åren var således hela 25%.

Därmed kan man också misstänka att en och annan varg helt enkelt inte blev inventerad. Basen 230-300 kan således vara mycket större men knappast mindre.

Vår egen prognos för vintern 2012/2013, som bygger på historiska tillväxtdata och mortalitet pekade på drygt 39 föryngringar och 443 överlevande vargar. Se tabellen nedan.
[TABLE=11]

 

Källa: www.viltskadecenter.se
 

Category: Nyheter · Tags: , ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se