Riktad jakt inte som forskarna beskrivit den

Selektiv jakt

Naturvårdsverket presenterade i dag beslut om avlivning av ett antal genetiskt ointressanta vargar. Verkets modell är dock inte densamma som forskarnas.

I dag presenterades beslut från Naturvårdsverket som att avliva ett antal genetiskt ointressanta vargar. Antalet blev något färre än uppgifterna till SR Ekot under gårdagen – från 18 till 16 individer. Det är också färre än vad Lena Ek förde fram i sitt brev till EU-kommissionen där ett 20-tal vargar nämndes.

Vidare är det långt färre än vad forskarna på Grimsö haft som underlag i sin beräkning om effekterna av att plocka bort särskilt inavlade revir. Rapporten (O. Liberg, H. Sand 2012) som kom i mitten av december beskrev två scenarier där man i det ena plockade bort 5 hela revir och i det andra 10 hela revir under ett antal år enligt tabellen nedan.

Fem eller tio vargflockar

Efter två år av selektiv jakt har forskarna kommit fram till att inavelsgraden i populationen som helhet skulle sjunka med 12 procent. Sänkningen kommer delvis genom att genetiskt intressanta individer sparas, enligt forskarna med 55 procent och dels genom att mindre intressanta revir tas bort och heller inte går in i avel med 45 procent.

 

Naturvårdsverkets egen modell

Den modell eller avskjutningsprincip som Naturvårdsverket presenterar i dag har lite att göra med modellen ovan då man inte siktar på att hela revir (packs) skall avlivas utan max 2 djur per revir och helst max 1 alfadjur (reproducerande individ).

Läser man pressmeddelandet från Naturvårdsverket får man dock intrycket av att de stödjer sig på forskarnas modell trots att de stipulerat egna kriterier: ”En forskarrapport visar att en selektiv och riktad jakt kan bidra till att minska inaveln i den svenska vargstammen. Processen kan ytterligare påskyndas genom att tillföra extra obesläktade vargar. Det beror på att åtgärder som bidrar till en genetisk förstärkning av vargstammen får snabbare genomslag om vargstammen är mindre.”

I rapporten  görs bara beräkningar utifrån hela flockar och inte enskilda alfadjur. Naturvårdsverkets metod är över huvud taget inte beaktad varför rapporten från Grimsö rimligtvis inte heller bör användas som referens.

Den effekt forskarna simulerat fram kommer inte att uppnås då hela flocken inte tas bort. Viss effekt blir det naturligtvis eftersom 16 individer med hög inavel avlivas och ett antal föryngringar inte blir av men effekten blir inte i närheten av det forskarna beskrev.

Frågan är ställd till Maria Ågren, generaldirektör vid NVV varför de förändrat villkoren eftersom det inte framgår av pressmeddelandet. Artikeln kommer att uppdateras om svar inkommer från Ågren.

Nedan är de regler verket stipulerar kring den selektiva jakten.

 • De mest inavlade reviren omfattas av den riktade jakten.
 • I varje utpekat revir får högst två individer fällas. Jakten ska inriktas mot grupper av varg och ska, om möjligt, bedrivas så att högst ett av alfadjuren fälls.
 • De som har jakträtt på marken där de utvalda reviren finns får jaga.
 • Beslutet gäller mellan 31 januari och 17 februari 2013. Under den 31 januari får man endast spåra.
 • Jaktledaren ska minst en gång i timmen rapportera in till aktuell länsstyrelsen om resultat från jakten.
 • Naturvårdsverket följer utvecklingen av vargstammens genetiska status.

Berörda revir:

Jakt tillåts efter vargar i Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län i nedanstående revir. I revir som är länsgränsöverskridande ska berörda länsstyrelser samordna sig om jakten. Högst två vargar får fällas i varje nedanstående revir, sammanlagt 16 vargar.

 • Brattfors Värmlands län
 • Fulufjället Dalarnas län
 • Acksjön Värmlands län
 • Ulriksberg Örebro län
 • Villingsberg Örebro län
 • Kloten Dalarnas och Örebro län
 • Hedbyn Örebro och Västmanlands län
 • Kölsta Västmanlands län

Listan kan komma att revideras om det kommer helt ny information om reviren, till exempel att något alfadjur saknas, från berörda länsstyrelser.

 

Källa: http://www.naturvårdsverket.se/sv/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Beslut-om-selektiv-och-riktad-jakt-pa-inavlade-vargar/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se