Rovdjursföreningen mister ytterligare bidrag

Rovdjursföreningen mister ytterligare bidrag
Rovdjursföreningen fick inte söka verksamhetsbidrag om en miljon kronor inför 2014. Inte heller ansökan om projektbidrag fick stöd av Naturvårdsverket.

I förhållande till Rovdjursföreningens faktiska storlek har man genom åren haft imponerande ekonomiska krafter främst i form av bidrag från staten. Detta har bland annat lett till ett kansli med drygt fem heltidsanställda vilket får anses svårslaget givet antalet betalande medlemmar.

 

4 500 eller 3 057 medlemmar

I ansökan anges att föreningen består av 4 500 medlemmar men enligt verksamhetsberättelsen 2012 som bifogas fanns inte fler än 4 021 medlemmar, varav 953 familjemedlemmar. Går man ännu ett steg längre och tittar i årsredovisningen under medlemsavgifter för 2012 som anges till 993 836 kronor och delar det med den angivna medlemsavgiften om 325 kronor blir antalet betalande medlemmar inte fler än 3 057.

I början av mars kom så nyheten från Naturvårdsverket att Rovdjursföreningen inte skulle få verksamhetsbidrag för 2014. Motiveringen från myndigheten var att man valt att prioritera de dryga 10 miljoner kronor som fanns tillgängliga på annat än rovdjur. För Rovdjursföreningen betydde denna omprioritering att man plötsligt stod utan en miljon kronor.

 

Önskade 83 procent finansiering

Men föreningen hade också ansökt om pengar till specifika projekt, alltså finansiering ovanpå den tilltänkta grundplåten om en miljon. I bilden ovan ser ni delar av ansökan med namnet – ”Landsbygdsutveckling och rovdjur – en möjlighet?”. Önskemålet från föreningen var att Naturvårdsverket skulle bidra med 310 000 kronor vilket enligt ansökan motsvarade drygt 80 procent av projektets totala kostnad om 372 000 kronor.

Projektet beskrivs på följande vis:

Genom Informationsprojektet ”Landsbygdsutveckling och rovdjur – en möjlighet?” ska vi sammanställa och sprida faktabaserade underlag om hur landsbygden påverkas av förekomst av rovdjur.

Specifikt vilken sort fakta som skulle spridas framgår inte i beskrivningen och vad beträffar uppnått resultat säger man så här:

Insatser av detta slag är inte helt enkla att utvärdera med tanke på att resultatet i sig inte är tydligt mätbart och det är svårt att avgöra om det är just vår insats som lett till resultatet.

Som kuriosa kan nämnas att föreningen anser sig ha ett mer korrekt genus- och jämställdhetsperspektiv när det kommer till rovdjursfrågor än vad exempelvis företrädare för jägarorganisationer har.  Så här uttrycker man sig i ansökan:

Det finns också ett uråldrigt könsperspektiv på jakt- och viltfrågor ställda mot de mer moderna naturvårdsfrågorna, såtillvida att det företrädesvis är män som huvudsakligen utövar jakt.

Nu kan jag inte kontrollera hur fördelningen ser ut bland Rovdjursföreningens läsare men enligt Facebooks egen statistik är åtminstone läsarna av Vargfakta tämligen jämt fördelade med 46 procent kvinnor och 54 procent män.

I Rovdjursföreningens styrelse är det däremot sämre ställt med jämställdheten. Av de sju sittande är endast två kvinnor enligt samma årsredovisning. Det betyder att manligt övertag om drygt 70 procent. Styrelsemedlemmar är enligt årsredovisningen: Roger Olsson (ordförande), Ylva Lindberg (vice ordförande), Wiltrud Daniels, Mats OG Eriksson, Robert Franzén, Kjell Johansson och Krister Kristensson, med Jonatan Borling och Asinja Holma som suppleanter.

Trots genusperspektiv och fakta fick alltså Rovdjursföreningen avslag på sin ansökan vilket meddelades av Naturvårdsverket per den 3 mars. I samma meddelande kan man också läsa att Rovdjursföreningens tilltänkta samarbetspartner, Stiftelsen Rovdjurscentrum De 5 Stora inte heller fick bidrag till sitt projekt ”Rovdjur i södra Sverige”.

 

Källa: http://www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2014/03/SRF-projektansökan-20141.pdf
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se