Samer vill flytta ”flyttvargen” igen

Samerna som berörs av flyttvargen i Junsele är missnöjda med vargens närvaro och vill helst att den flyttas igen.

Den ryska vargtiken med gulaktig päls har flyttats tre gånger men har lika fullt återvänt till renbetesmarker varje gång. Alldeles nyligen konstaterades det att hon inte bara återvänt till förbjuden mark utan också hittat en partner varför ett revir med påföljande valpar kan väntas under våren.

Rysstiken anses genetiskt viktig varför ett undantag har gjorts vad beträffar hennes nuvarande hemvist. Regeringen har beslutat att hon skall få stanna tills dess att valpar nedkommit. Valparna skall sedan tas från tiken och distribueras ut till andra vargtikar i Sverige. Flyttvargens öde efter att hon valpat är inte klarlagt men att hon skulle tillåtas vara kvar i området är inte troligt då undantaget gällde under en begränsad tidsperiod.

Sverige Radio P4 rapporterar om att samerna i Jingevaerie sameby helst av allt vill att tiken flyttas igen. Marianne Persson, ordförande i samebyn menar att konsekvenserna för renskötseln är ödesdigra och under inga omständigheter acceptabla.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5374303.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se