Skyddsjakt beviljad i renskötselområde

Länsstyrelsen beviljar den 20 november skyddsjakt på en varg inom Idre nya samebys renskötselområde. Vargen har tagit renar och skapat oreda under samebyns renskiljning.

Vid renskiljningen samlar renskötarna in renarna för att skilja ut de renar som inte hör till samebyn och de som ska slaktas. Med en varg i närheten är risken stor att den skrämmer renarna och sprider ut hjorden över stora områden skriver Länsstyrelsen i Dalarna på sin hemsida.

Det är viktigt att poängtera att det inte bara är predationen, alltså de dödade renarna som är ett besvär och förhinder för rennäringen utan den stress som vargen skapar inom renhjorden. Det merarbete som tillkommer som en följd av splittrade renhjordar och de eventuella negativa effekter stressen har för djurens hälsa ersätts normalt inte av staten.

– Under en så känslig period som renskiljningen är det svårt att hitta andra lämpliga lösningar än skyddsjakt på den här vargen, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Skyddsjakten är tillåten till och med 12 december och utförs av personal anlitad av länsstyrelsen.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se