Skyddsjakt på en varg inom Ohredahke sameby

Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt på en varg inom Ohrerdahke samebys vinterbetesmarker.

Området där vargen får jagas sträcker sig in över både Jämtlands och Västernorrlands län och ska ske i samråd med länsstyrelsen.

Skyddsjaktsbeslutet gäller fram till den 20 februari och omfattar en hanvarg av skandinaviskt ursprung. DNA-analys har visat att vargen härstammar från Acksjön i Värmland.

Området för skyddsjakten sträcker sig från Edsele i Västernorrland och västerut in över Jämtlandsgränsen ner mot Bispgården.

Ohredahke sameby har under en längre tid haft stora problem med den varg som det nu beviljats skyddsjakt på. Vargens närvaro har medfört att renhjorden spridit sig över stora områden och splittrats i mindre grupperingar. Flera renar har dödats av vargen vilket också har dokumenterats.

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län har tillstyrkt skyddsjakten eftersom de skador som uppkommit är allvarliga. Båda länsstyrelserna menar att det inte finns några andra lämpliga lösningar och att jakten inte försvårar en gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2014/Pages/beslut-om-skyddsjakt-pa-varg-inom-ohredahke-sameby–.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se