Skyddsjakt tillstyrkt för Östgötavargen

Vargen som rev ett stort antal får på en gård i Vikbolandet måste jagas. Beslutet har fattats av enheten för viltförvaltning på Naturvårdsverket. Myndigheten har samtidigt avslagit ansökan om skyddsjakt på en varg i Finspångs kommun.

– Angreppet på tamdjur i det området skedde för en tid sedan och det är inte säkert att vargen finns kvar där, förklarar Per Risberg på viltförvaltningen.

Det är Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland som ansökt om skyddsjakt med fullmakt från fyra tamdjursägare i de berörda områdena.

Naturvårdsverket gör en samlad bedömning av varje ansökan om skyddsjakt. Det gäller skadornas omfattning, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits och möjligheter att förebygga skador.

Får har rivits vid fem tillfällen i sommar på Vikbolandet i Östergötland.

– Akutstängsel har satts upp vid fårhagar på Vikbolandet, men vi bedömer att det inte är möjligt att på kort sikt skydda så stora områden som behövs med rovdjursavvisande stängsel. Därför är skyddsjakt den möjlighet som nu återstår att förebygga nya angrepp, säger Göte Hamplin, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Östergötland och Viltskadecenter gör samma bedömning.

– Skyddsjakten på denna varg hotar inte vargens överlevnad i Sverige, säger Per Risberg.

Artikel: Östgötavargen måste dödas – Östergötland – Corren.se.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se