SLU: 150 nya vargar 2013

150 nya vargar 2013

Medialt ligger fokus på vargar som dör eller dödas emedan de som faktiskt tillkommer sällan omnämns. År 2013 tillfördes populationen 150 nya vargar enligt preliminär inventering från SLU.

SLU rapporterar preliminärt om att 35 vargföryngringar skett under 2013. Detta efter den första sammanställningen av vinterns inventering som presenterades 28 mars på Viltskadecenters hemsida. Av dessa 35 föryngringar har fyra skett i gränsrevir som alltså delas med Norge.

En föryngring motsvarar statistiskt sett 4,26 överlevande vargungar. Datat användes bland annat i den demografiska sårbarhetsanalys som gjordes 2012 av Skandulv. Således ger 35 föryngringar cirka 150 (4,26*35=149,1) nya överlevande vargar till befintlig population.

Jämfört föryngringsperioden 2012 som gav 36 nya kullar är det preliminärt frågan om en nedgång. Om än liten jämfört föregående period är den mer dramatisk jämfört med den förväntade. Historiskt har föryngringstillväxten varit cirka 19 procent dvs ökningen i antalet föryngringar har från år till år varit så stor. En minskning bör således jämföras med förväntat värde och inte med faktiskt.

19 procents tillväxt från 2012 års värde, 36 borde ha inneburit nästan 43 föryngringar och 183 tillkommande vargar 2013. Skillnaden är således betydande med uppskattningsvis 8 färre föryngringar.

Någon förklaring till denna förändring har inte SLU fört fram i inventeringsrapporten.

 

Källa: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/vargforyngringar-2013-03-28.pdf
 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se