Stödet för varg faller kraftigt

trendbrott i vargopinionen

Den senaste attitydundersökningen om varg säger att en majoritet fortfarande är positiva till varg. Vad som dock inte sägs är att trenden är kraftigt vikande.

Med ojämna mellanrum genomförs attitydundersökningar vad beträffar rovdjur. I den senaste rapporten från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som lanseras via pressmeddelande sägs att en majoritet av svenskarna ”tycker om att ha varg” samtidigt som rubriken talar om ”fortsatt splittring”. Det är riktigt att mer än häften, 55% ”tycker om att ha varg” och att stödet för varg minskar med närheten till själva vargen.

2009 uppgav 71% av respondenterna att de var positiva till varg samtidigt som antalet vargar innan föryngringsperioden angavs till 166-185 individer enligt inventeringsperioden 2008/2009.

2013 uppgav 55% av respondenterna att de var positiva till varg samtidigt som antalet vargar innan föryngringsperioden angavs till 320-380 individer enligt inventeringsperioden 2012/2013.

 

Minoritet ”för varg” 2015

Vargstammen har under perioden 2009-2013 fördubblats, samtidigt som den nationella uppslutningen bakom vargen fallit med 22,5% 1. Fler vargar gör naturligtvis att fler människor får uppleva de skador vargen orsakar vilket då enligt principen om ”avståndet till vargen och attityden” verkar få till följd att färre är positivt inställda till vargen.

Med nuvarande trendlinje (linjärt representerad i diagrammet) ser stödet för vargen ut att hamna i minoritet någon gång 2020. En linjär beskrivning är dock knappast representativ då vargstammen från och med nu kommer att öka med mer än 100-140 vargar per år. Enligt våra beräkningar ger det en vargstam om cirka 2 000 individer år 2020. Om en fördubbling av vargstammen inneburit att opinionen försämrats med 22,5% torde en 10-dubbling från 2009 års nivå göra att stödet för varg mer eller mindre raderas ut.

En fördubbling av den angivna nivån 2012/2013 ger 640-760 vargar vilket bör inträffa år 2016 som senast och med samma försämring av opinionen borde det betyda att de som då ”tycker om att ha varg” är nere på 42,6% 2.

En kvalificerad gissning är att stödet för varg hamnar under 50% år 2014 med nuvarande utveckling. Huruvida SLU planerar genomföra en attitydundersökning redan 2014 är okänt men givet det historiska intervallet lär den inte dyka upp förrän 2017.

Uppdaterad klockan 10:43, enligt uppgift från SLU skall en attitydundersökning genomföras 2014.

 

Källa: http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/vilt-fisk-och-miljo/Documents/Vilt_fisketurism/Rapport_2009_1.pdf
https://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/s-fak-kansli/Attityder%20till%20varg%20och%20vargforvaltning%20130701.pdf
 
 1. Uträkning av förändring ( 55 / 71 ) – 1 = 22,5%
2. Uträkning av ( 55 * (100-0,225)) = 42,6%
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se