Svenljunga beslutat som utsättningsområde trots protester

Länsstyrelsen har tagit sitt beslut. Södra delen av Svenljunga kommun är ett av två områden i länet dit varg kan flyttas rapporterar Borås Tidning. Beslutet fattas trots oenighet inom Viltförvaltningsdelegationen. Det i sig är inget ovanligt utan snarare helt i linje med liknande beslut fattade i andra län.

– Vi har utfört det uppdrag, som vi har fått av regeringen, säger landshövding Lars Bäckström till Borås Tidning.

– Vi föreslår två områden där varg eventuellt kan sättas ut. Och därmed ger vi regeringen underlag att fatta beslut om, när och var vargar kan placeras.

Viltförvaltningsdelegationen inom länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit beslutet. Delegationen har 14 ledamöter och 5 av dessa är politiker. 4 av ledamöterna valde att inte delta i beslutet.

Delegationens beslut innehåller trots allt en svag reservation då det konstateras att det inte finns några områden i Västra Götaland som egentligen uppfyller regeringens nio olika kriterier. Villkoren som handlar om närhet till befintliga revir och låg täthet av betande tamdjur blir svåra att möta.

Hade då inte delegationen istället kunnat besluta att det inte finns några bra områden i Västra Götaland?

– Nej. Uppdraget från regeringen var mycket tydligt. Vi skulle plocka ut två områden. Vi har valt ut de två områdena som ändå bäst uppfyller kriterierna. Och det fanns inga andra alternativ säger Lars Bäckström till Borås Tidning.

Aktuella områden är södra Svenljunga kommun och trakten runt Karlsborg. Förutom Västra Götaland har ytterligare sju länsstyrelser i Mellansverige fått i uppdrag att plocka ut två områden som kan anses lämpliga för vargutsättning. Regeringen och dess förlängd arm Naturvårdsverket vill i slutänden ha en lista med 16 områden att välja mellan.

För precis en vecka sedan höll länsstyrelsen ett informationsmöte om vargtankarna i Östra Frölunda. Efter ett smått kaotiskt möte kunde man konstatera att motståndet mot varg i Kind var kompakt.

Hade detta möte då ingen betydelse alls inför delegationens beslut?

– I vårt underlag till regeringen redovisar vi de samråd vi har haft och vad människorna tycker i den här frågan, säger Lars Bäckström.

Det var många kommuninnevånare som fick vända i dörren till detta möte då de helt enkelt inte fick plats. Därför har länsstyrelsen beslutat om att hålla ytterligare ett informationsmöte. Det blir den 14 december. Plats är ännu inte känd.

Eva Johansson (C) kommunalråd i Svenljunga är inte glad över beslutet.

– Jag beklagar att vi finns med på den här listan och hoppas att det massiva motstånd som finns här ska ha betydelse den dagen det blir aktuellt att placera ut en varg, säger hon till Borås Tidning.

Peter Tagesson, Gällstad, är styrelseledamot i LRF Västra Götaland. Han är mycket negativ till länsstyrelsens beslut,

– Det är inte alls bra. Det är ett beslut som är emot viljan hos LRF och landsbygdens folk. Det kunde om inte annat länsstyrelsens representanter känna av på informationsmötet i Östra Frölunda.

– Det är olämpligt att ens en gång överväga att ta ett sådant här beslut. I Västra Götaland som är djurtätast i landet, tycker Peter Tagesson.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se