Svenska Rovdjursföreningen förordar varg i renskötselområden

Svensk Rovdjursföreningen har uppmärksammat att mer än hälften av Sveriges yta är upplåten till renskötsel. Enligt Ann Dahlerus är det ett hinder för en stark svensk vargstam. Hon vill därför att frågan om samernas rättigheter ifrågasätts.

I en intervju med Ekot säger Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare* Ann Dahlerus att politiker och myndigheter måste börja överväga att tillåta vargetablering i renskötselområden.

– Om det visar sig att det inte fungerar att flytta vargar, så måste man ju fråga sig hur den svenska vargstammen ska få genetisk kontakt med vargar österut. Och såvitt vi kan se, är det enda att börja tänka i termer av att vi måste ha vargetableringar i renskötselområdet. Det är ett mycket stort område, 54 procent av landets yta. Man måste börja våga jobba med sådana tänkbara lösningar, säger Ann Dahlerus till Ekot.

* Reds. Anm: Andra organisationer som har generalsekreterare är FN, Internationell Röda Korset och NATO.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se