Sverige redo för ryska vargar efter nya samtal

Samtal förs mellan Ryssland och Sverige för att skaffa friskt genetiskt material till den inhemska vargstammen. Naturvårdsverket uttryckte sina önskningar om att få Ryska vargar i mars 2011.

Under mötet diskuterade parterna villkoren för samarbetet inom projektet ”Skydd av hotade arter”, arbetsprogrammet för rysk-svenska samarbetet inom miljöskydd för 2011-2012.

Samtalen hölls under ledning av chefen för internationellt samarbete vid ministeriet för Ryssland Nuritdinov Inamova och den tillfälliga chefen för Naturvårdsverkets Sveriges, Helen Lindahl.

Anton Berseneva, chef för utrikesdepartementet och ministeriet för jakt-och djurliv, säger: ”Med förbehåll för de veterinära krav och med rätt behörighet, är den ryska sidan är redo att leverera det nödvändiga antalet vilda vargar, som bärare av arvsmassan, för att återställa den genetiska kvalitén på vargstammen i Sverige ”.

Efter att ha undersökt den information som mottagits under besöket på den svenska sidan kommer ansvariga att skicka en förteckning över de veterinärmedicinska krav Ryssland ställer. Projekt om genetiska förstärkning av vargstammen som genomförs under ledning av Helen Lindahl, t.f. chef, startade på uppdrag av Sveriges regering.

Dess främsta uppgift – att öka den svenska populationen av varg på ett naturligt sätt. I Sverige är vargen rödlistad. Tidigare har företrädare för den svenska sidan interagerat om bevarande av varg i Norge och Finland och nu ser de fram emot samarbetet med Ryssland. Vargpar i djurparker, är enligt de skandinaviska länderna inte tillräckligt för att hjälpa till att återupprätta den svenska vargpopulationen.

De svenska företrädarna uttryckte intresse av att få partiet av vargar från Ryssland i mars 2011, vid ett möte i rysk-svenska styrkommittén för handel och ekonomiskt samarbete (TC). Närvarande då var vice premiärminister Sergej Ivanov och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

I den ryska delegationen ingick chefen för utrikesdepartementet och reglering inom jakt-och djurliv ministeriet för Rysslands Anton Bersenyev, företrädare för Rosprirodnadzor, Rosselkhoznadzor, Moskva Zoo ”Tsentrohotkontrol” WWF Ryssland (WWF).

Från den svenska sidan i samtalen deltog representanter för den Jordbruksverket (SJV), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Kolmården och Svenska djurparksföreningen.

Via: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=127972

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se