Trafikskadad varg dokumenterat farlig

trafikskadad varg dokumenterat farlig

Efter att en misstänkt varg körts på utanför Södertälje i fredags och ditskickade spårhundar markerat för varg har frågan om vargen i trafiken aktualiserats.

Tidningen Jakt & Jägare fick tips om att en person kört på vad hon sade var en varg i trakterna av Hölö, söder om Södertälje. Enligt föraren kom vargen framspringande skymd av en granhäck och träffades av bilen i de bakre regionerna.

Till platsen kallades en specialtränad hund som fördes av Per Blomkvist vid Länsstyrelsen i Uppsala. Hunden markerade som den är tränad till att vid björn och vargspår krafsa i marken.

– Hunden marker som den ska göra om det är varg eller björn. Den krafsade på platsen, säger Per Blomkvist till Jakt & Jägare.

Blodspår återfanns under spårningen vid flera ställen. Men trots hundens träning och iver tycks säkerheten kring huruvida det verkligen var frågan om en trafikskadad varg vara högst osäker. Jägare som tidningen talat med uttrycker oro kring att ha ett skadat stort potent rovdjur gåendes i området men den oron delas inte av myndighetspersonalen.

– Det är inte säkert att en varg är farlig bara för att den är skadad, svarar Mikael Fransson, handläggare vid naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala till tidningen.

Om Franssons riskanalys har med verkligheten att göra är inte klarlagt men den som har erfarenheter av djur i allmänhet vet att ett trängt djur, oavsett art, kan bete sig på ett sätt som ligger långt från vad som är normalt.

En skadad katt eller hund är långt mer aggressiv än en som bara vill bli lämnad i fred. Ett djur som är skadat vet nämligen om att den i samma ögonblick som den skadas utsätts för naturens fulla kraft och kan gå från predator till bytesdjur.

På Youtube finns i alla fall ett videoklipp av vad som förefaller vara en varg som skadats i trafiken. Givet vargens okontrollerade rörelser handlar det om en förhållandevis kraftig skada som under filmsekvensen ser ut att påverka såväl ryggraden som nervbanorna till bakpartiet.

Och farlig är den faktiskt då den går till angrepp mot den som filmar. De som filmar beter sig naturligtvis mindre begåvat men faktum kvarstår – vargen går till våldsamt angrepp.

 

Varg i trafiken skapar onekligen nya frågor om huruvida samhället beaktat alla aspekter av samexistens mellan människor och varg. Resurser för avancerade eftersök verkar dock vara tilltagna i underkant.

Vår rekommendation, alldeles oavsett vad myndighetspersonal anser om risker, är att hålla sig på behörigt avstånd från allt större trafikskadat vilt, särskilt varg.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/inte-sakert-skadad-varg-ar-farlig
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se