Tre ansökningar om skyddsjakt fick avslag, Dalarnas Län

Länsstyrelsen i Dalarna fortsätter med sin konservativa syn på när skyddsjakt på varg skall beviljas. Tre ansökningar om skyddsjakt har nyligen fått avslag.

Länsstyrelsen i Dalarna avslår tre ansökningar om skyddsjakt på varg som rör sig inom Falu kommun. Skadorna bedöms inte vara tillräckligt allvarliga så som länsstyrelsen tolkar jaktförordningen. Länsstyrelsen passar även på att understryka att det skall finnas stor risk för allvarlig skada för att motivera framtida skyddsjakter.

Ansökningarna gäller såväl angrepp på hund som varg som betraktats som närgången och oskygg. Angreppen på hundarna har skett vid Lamborn och inom Gimmenreviret norr om Sifferbo.

Vargen vid Lamborn kan, enligt länsstyrelsen vara en avkomma till en genetiskt värdefull varg. I sammanhanget verkar dock länsstyrelsens bedömning om att risken för allvarlig skada bedöms som liten i nuläget, vara det bärande argumentet för att avslå skyddsjakt.

 

Inte särskilt närgången

Den tredje ansökan gäller en varg som upplevts som närgången och oskygg kring Österbyn norr om Svärdsjö.

– På det underlag vi har fått in kan vi inte se att det är ett ovanligt närgånget beteende. Vargar rör sig ofta där det finns bra med bytesdjur, ofta rådjur i närheten av byar. De kan också intressera sig för hundar, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

Reds. kommentar: Det framstår mer och mer som att landets rovdjurshandläggare vid berörda länsstyrelser nu väljer att prata om närgångna vargar som något naturligt och att man som regel inte väljer att prata om ”ungvargar” som förklaring. Hållningen ligger absolut i linje med vad Vargfaktas historiska studier visar om vad vargen anser vara lämpliga miljöer och inte. Vargen är en opportunist och besitter en osedvanlig förmåga att anpassa sig till olika habitat.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se