Tre nötkalvar vargdödade, Tyskland

kalv dödad tyskland

Tysk media rapporterar om ännu ett angrepp mot kor. Denna gång har tre kalvar dödats i Brück vilket bekräftas av lokala myndigheter.

Sedan vargens återkomst till Brük Brandenburg, sydsydväst om Berlin har de flesta attackerna mot tamdjur varit mot får. Nu ser det dock ut som att vargarna växlat upp en viktklass då lokala myndigheter konstaterar att tre kalvar nyligen dödats av varg.

Lokala lantbruksorganisationer efterfrågar nu jakt på varg för att stämma i bäcken. De menar att betesdriften är i fara i takt med vargens utbredning. Miljöorganisationerna svarar med sitt mantra om att det är bättre att förebygga skador genom stängsel än att jaga vargen.

Inte helt olikt situationen i Sverige anammar myndigheterna miljöorganisationernas idé om hur man bäst hanterar vargar. Stängsel och boskapsvaktande hundar är påbjudet så länge antalet vargar inte är tillräckligt enligt miljöorganisationerna. Vad som är tillräckligt med tyska mått mätt framgår inte men om de tyska miljöorganisationerna använder samma argument som i Sverige dvs att det finns si och så mycket fysiskt utrymme lär det dröja avsevärd tid innan det blir tal om någon jakt.

 

Källa: http://www.mz-web.de/panorama/potsdam-mittelmark-woelfe-toeten-drei-kaelber,20642226,28824558.html
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se