Tveksam ”varg” hos Naturskyddsföreningen

tveksam varg hos naturskyddsföreningenSedan kunskaperna kring vargens morfologi och utseende spridits har tidigare givna ”vargbilder” blivit föremål för kritisk granskning. Hos Naturskyddsföreningen hittades en icke varglik varg som affischdjur.

Det är inte gott att veta hur en varg skall se ut när media och internet svämmar över av bilder av vargliknande hunddjur i alla möjliga och omöjliga naturer. Helt klart har Kaj Granlunds sammanställning, ”Från gråvarg till hybrid” givit oss metoder att söka efter vargens karaktärsdrag och med hjälp av dessa avgöra vad som är varg och vad som snarare är frågan om hybrider mellan varg och hund.

Bilden ovan är hämtad från Naturskyddsföreningens hemsida och tjänar till att illustrera en beskrivning av hur insamlade pengar används. För den som inte är bekant med vargens alla karaktärsdrag är ett av dem att ”Dessa ljusa partier når aldrig över ögonen.” (Källa: Naturhistoriska Riksmuseet) vilket får sägas stämma väl överens med bilden av de sex skjutna vargarna från Finland. Det går tyvärr inte att säga samma sak om ”vargen” på Naturskyddsföreningens bild.

gråvargar skjutna i finland

De sex skjutna vargarna har alla mörkgrå päls runt ögonen och riklig behåring i hela öronen.

En annan skillnad mellan Naturskyddsföreningens ”varg” och de finska gråvargarna är avståndet mellan öronen, deras relativa placering och deras behåring. Samtliga vargar i bilden från Finland har ett större avstånd mellan öronen mätt vid skallbasen men också mer hår inne i öronen än ”vargen” i den första bilden.

Flera skillnader går att se men dessa två torde vara nog för att väcka tvivel om huruvida Naturskyddsföreningen valt en rasren varg som marknadsföringsmaterial eller inte.

 

Källa: http://egeninsamling.naturskyddsforeningen.se/p/hit_gar_pengarna
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se