Unga kvinnor mest negativa till flytt till områden med varg

Trots en positiv inställning bland yngre män är det övergripande resultatet av undersökningen att 20 procent av svenskarna uppger att det är negativt om det finns varg i ett område dit de planerar att flytta och väljer därför hellre ett område utan varg.

Bara 6 procent anser att det är positivt att det finns varg där de planerar att bo.

 

Frågan om varg i närområdet är positivt eller negativt

SIFO-undersökningen genomfördes 13–19 september i år och där ställdes frågan: Om du skulle flytta från stad till landsbygden. Skulle du välja att flytta till ett område med vargar eller ett utan vargar eller spelar det ingen roll?

Mest negativa till att flytta till vargområden är kvinnorna där drygt 25 procent av de tillfrågade ser en vargetablering i närområdet som negativt och blott 5 procent som någonting positivt.

Bland männen uppger 16 procent att en vargetablering i det nya bostadsområdet är negativt medan 7 procent anser det vara positivt.

67 procent av kvinnorna och 77 procent av männen anser att det inte spelar någon roll om det finns varg i området eller inte.

 

Unga män mest positiva till att ha varg där de bor

De som svarat på undersökningen är indelade i kön och ålder. Den enda grupp som är mer positiva än negativa till varg i sitt närområde är de tillfrågade männen mellan 15 och 29 år. Där svarar 11 procent att det är en fördel om det finns varg där de ska bo medan 9 procent tycker det är en nackdel.

Bland kvinnorna i samma ålderskategori anser 20 procent att det är negativt med varg i närområdet och 6 procent att det är positivt.

Kvinnorna över 65 år är mest emot varg i sitt närområde. Drygt 41 procent svarar att de väljer ett område utan varg när de ska flytta.

Läs om undersökningen på: Jägareförbundet

 

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se