Upphör med fåravel efter vargangrepp och nekad skyddsjakt

Camilla Erkers och Sören Brodin i Jädrafors överväger att lägga ned sin uppfödning av gästrikefår om inte länsstyrelsen ändrar sitt beslut om skyddsjakt på den varg som länge uppehållit sig i trakterna av Jädrafors. Gästrikefår räknas till en av de starkt hotade lantraserna varför varje uppfödning anses kritisk.

Länsstyrelsen gör bedömningen att andra lösningar måste prövas först innan eventuell skyddsjakt kan tillstyrkas och avslår därför ansökan om omedelbar skyddsjakt.

– Då lägger vi av. Vi kan inte mata statens rovvilt med utrotningshotade får, säger uppfödarna Sören Brodin och Camilla Erkers till Arbetarbladet.

 

Gästrikefår – en utrotningshotad ras

I hela världen finns det i dag bara 343 får som är två år eller äldre. Ett 20-tal av dem finns på gården hos Sören Brodin och Camilla Erkers.

För tre veckor sedan vargdödades ledartackan på en plats bara 50 meter från Sären och Camillas bostad och till deras granne var det så nära som 20 meter. Misstankar finns om att det är samma varg som strukit omkring bland husen i Dalsäng och grannbyarna sedan i januari.

– Redan då fanns det spår sex meter från ett bostadshus, berättar Sören Brodin.

 

Närgången varg

Tio vargobservationer från trakterna runt Jäderfors har därefter inkommit till länsstyrelsen. I Ytterbyn sågs exempelvis en varg vid en kohage och i Järbo hittades vargspår i en hage där hästarna skrämts på flykt.

– Jag är övertygad om att det är samma varg som varit här hela tiden. Det är just en sådan här varg som ingen vill ha. Att de håller till i skogen och tar rådjur och älg är inget konstigt. Så har det alltid varit. Men när de stryker omkring runt husen på det här sättet är det riktigt obehagligt. Folk här tycker det är fruktansvärt. Inte minst vi som har småbarn.

 

Nej till skyddsjakt

Trots de boendes oro och hotet mot en utrotningshotad unik lantras säger alltså länsstyrelsen nej till skyddsjakt. Länsstyrelsen menar på att det inte går att fastställa exakt vilken individ det är frågan om och några andra lösningar har ännu inte prövats i tillräcklig uträckning.

– Vi ska överklaga. Ändrar de inte beslutet lägger vi av med fåruppfödningen. Då är det bara att konstatera att vargar är vikigare än utrotningshotade gestrikefår, säger Sören Brodin.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se