Uppsala vill inte ha vargflytt

Nuvarande förvaltning av varg fungerar inte då den svenska vargstammen endast bygger på fem vargar som inte är släkt med varandra. Det konstaterar länsstyrelsen i Uppsala i sitt remissvar till regeringen angående den planerade utplaceringen av vargar i landet.

– Att sätta ut vargar är ingen lösning. Ska vargstammen klara sig långsiktigt måste man tillåta varg även i norra Sverige, säger Lennart Nordvarg som är chef för länsstyrelsens naturmiljöenhet.

I sitt remissvar skriver länsstyrelsen att särskilda medel måsta avsättas i samtliga revir för ” förebyggande åtgärder” och inte bara i de län där varg ska sättas ut vilket Naturvårdsverket föreslagit. Det är viktigt för att öka acceptansen för rovdjur menar man.

Länsstyrelsen är också mycket tveksam till att socialbidragssökande och arbetslösa ska tvingas delta i ”förebyggande insatser mot skador orsakade av varg.”

Naturvårdsverket har vidare föreslagit att län som tar emot invandrade eller inplanterade vargar ska få en högre avskjutning vid jakten. Det är något som Länsstyrelsen vänder sig emot. Istället är det hur mycket skada vargen gjort och hur många de är som ska avgöra avskjutningen.

”Jakt bör generellt inriktas på djur som har orsakat skada, detta för att motverka att beteendet förs vidare till ungdjuren”, skriver länsstyrelsen. Dessutom vill man ha en ”fördjupad utvärdering” så att människor som drabbas av ökade kostnader på grund av rovdjuren kan få kompensation.

Artikel: Uppsala vill inte ha vargflytt – Jakt & Jägare.

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se