Vad är natur och vad är vildmark

Ur ett rovdjursperspektiv är det viktigt att definiera vad som är natur. Den allmänna uppfattningen är att allt som inte är stad är natur, vilket rent logiskt kan framstå som sant, men den naturen är också någon annans egendom som i många fall har mer gemensamt med industrimark än med något annat.

Via allemansrätten har i stort sett alla tillgång till all natur givet att man nyttjar den med respekt och omsorg. När man beträder naturen och nyttjar dess prakt eller avkastning i form av svamp eller bär är det allt som oftast någon annans ”skafferi” man är inne i och där tror vi att alla är medvetna om att så är fallet.

Att se skogen, åkern eller ängen som industrimark är det nog inte många som gjort men faktum är att det finns större likheter än det gör skillnader. Mark införskaffas för att den skall ge avkastning i form av virke, spannmål eller kött via bete eller jakt. Den möjliga avkastningen över en konjunkturcykel avspeglar sig i priset på marken och all yttre påverkan över samma period rubbar kalkylen för den ursprungliga investeringen. Som yttre påverkan kan nämnas skogsbrand, storm eller för jordbrukets del missväxt, översvämning eller insektsangrepp.

Nytillkomna rovdjur är en sådan yttre påverkan som rubbar kalkylen då jaktarrenden är ett sätt att finansiera skogens skötsel under tillväxttiden.

Att åkrar och ängar bearbetas framstår som självklart för alla men när det kommer till skogen är det inte alltid lika lätt att begripa hur den formats. Det finns längre och kortare beskrivningar men de mynnar alla ut i samma sak – skogen är formad av människan och eventuella djur som betat där. Stigar, gläntor, gärdesgårdar, diken och träd är alla mer eller mindre bevis för människans påverkan.

Natur skall inte förväxlas med vildmark och skog skall inte förväxlas med urskog. Vildmark har vi förvisso i Sverige men den har samerna via sin renskötsel fått tillbaka och där får inga rovdjur vara. Urskog har vi också men den ingår oftast i naturreservat och ägs då av staten. Naturreservaten nedanför renbetesgränsen är helt enkelt för små för att hålla ett revir av exempelvis vargar men längre söderut är det direkt olämpligt enligt Naturskyddsföreningen.

Sarek nationalpark är vildmark men Värmland är industrimark.

Så, när man säger att rovdjuren kan hålla till i naturen bör man vara medveten om vad ”natur” är och man bör inte förväxla den med varken vildmark eller naturreservat.

Category: Okategoriserade · Tags: , , ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se