Varg angripen av skabb avlivad, Västernorrland

vargar angripna av skabb skjutna

Efter att en varg angripen av skabb hade observerats och bekräftats utgick påbud om avlivning. I natt fälldes vargen.

Vargar drabbas av samma skabb som räven, tamhundar och lodjuren gör och de uppvisar samma symptom – kliar sig, fäller pälsen och uppträder närgånget. Smittan leder med få undantag till döden varför avlivning är att föredra framför det smärtsamma förlopp som djuren genomgår innan de slutligen avlider.

Sedan en tid tillbaka har en skabbangripen varg rört sig i trakten av Kramfors kommun. Beslut om att den skulle avlivas togs så fort man var på det klara med att det var en varg och att den var smittad.

I natt fälldes den angripna vargen av en person vars hund visade på att något var i görningen runt gården. Första gången hunden varnade kom vargen undan innan något skott hann avlossas. Andra gången, vid 4 på morgonen sköts dock vargen.

Bilden publicerad i tidningen Svensk Jakt visar på ett mycket, mycket kraftigt angripet djur.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/01/skabbvarg-skjuten-i-vasternorrland/
Illustration: Den lilla parasiten Sarcoptes scabiei
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se