Varg avlivad vid Henvålen, Jämtlands Län

En varg avlivades under dagen sju mil sydväst om Östersund mellan Flåsjön och Henvålen, efter beslut av Länsstyrelsen. Vargen avlivades från helikopter av personal utsedd av Länsstyrelsen.

En varg avlivades under dagen av länsstyrelsens personal från helikopter. Skottet föll mellan Flåsjön och Henvålen efter att Tåssåsens och Handölsdalens samebyar ansökt om skyddsjakt på vargen. Vargen hade orsakat stora problem för renskötseln.

Nuvarande Rovdjurspolitiska riktlinjer anger att: ”Målet för vargstammens utbredning i landet bör även i fortsättningen vara begränsad till områden utanför renskötselns åretruntmarker. Enstaka invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet under en period under förutsättning att de inte etablerar sig där och bildar revir.”

DNA-analyser har visat att vargen inte bedömdes vara genetiskt värdefull. Länsstyrelsen har sammantaget gjort bedömningen att det inte fanns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att förhindra att denna varg orsakade mer skador och ökad belastning på renskötseln.

Den avlivade vargen var en hane som bedöms vara 1,5 år gammal.

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2012/Pages/varg-avlivades-i-henvalen-efter-beslut-om-skyddsjakt-.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se