Varg ger inga lättnader beträffande beteskrav

Utmarksbete

Ett miljöåtagande löper över en period om fem år. Om rovdjursproblem uppstår under tiden och djurhållaren ser för gott att avbryta betesåtagandet kommer Jordbruksverket inte att ha något överseende gällande avtalsbrottet.

LRF Värmland ger sin syn på problematiken i ett pressmeddelande. Förhoppningen om att en uppkommen rovdjursproblematik skulle kunna medföra att åtagandet avbryts ser inte ut att falla i god jord hos ansvarig myndighet.

”Besvikelse över återkoppling om miljöstöd för betesmarker i områden med varg

På uppmaning av Säffle Norra LRF-avdelning skickades efter stämman med LRF Värmland den 26 mars en skrivelse till Jordbruksverket där LRF Värmland yrkade att verket utformade föreskrifterna inför kommande åtagandeperiod vad gäller miljöersättningar för betesmark så att djurägare med femåriga betesåtaganden skall kunna gå ur åtagandet på grund av rovdjursproblematik.

Jordbruksverket har nu besvarat LRF Värmlands skrivelse. Det kommer inte att finnas någon generell möjlighet att avsluta åtagande för betesmarker och slåtterängar utan krav om återbetalning eller sanktion. Det gäller även för djurägare inom rovdjursområden.

Att genom betesdjur vårda det öppna landskapet är viktigt ur många synpunkter. Djurproduktionen, den bilogiska mångfalden, friluftslivet samt den estetiska aspekten är alla vinnare av att betesmarkerna hålls öppna med hjälp av tamdjur. Dock står djurproduktionen idag under stor press vad gäller lagstiftning och lönsamhet. Förekomst och angrepp av rovdjur är ytterligare en faktor som påverkar företagandet och lönsamheten vad gäller hållandet av tamdjur.

– LRF Värmland verkar för att skapa förutsättningar för att länets alla betesmarker skall kunna brukas och skötas genom betande mular. Det är därför viktigt för oss att lyfta frågan om betesåtaganden i områden med varg, säger Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland.

– Den enskilde djurägaren skall inte straffas av samhället för att det inte är möjligt att uppfylla åtagandena på grund av vargförekomst. Djurägaren skall kunna avsluta åtagandet utan att det medför återbetalningskrav för den period som djurägaren kunnat fullfölja samt att ingen sanktion skall utfärdas på grund av uppsägandet, fortsätter Patrik Ohlsson.

– Vi är mycket besvikna över Jordbruksverket respons på vår fråga. LRF Värmland såg en möjlighet till att stärka förutsättningarna för djurproduktionen i länet trots den väl kända rovdjursproblematiken, säger Patrik Ohlsson.

– Vi är starkt kritiska till verkets brist på flexibilitet och förståelse i den här, för Värmlands del, otroligt viktiga fråga vad gäller såväl utvecklandet av djurproduktionen och den biologiska mångfalden, avslutar Patrik Ohlsson.”

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/jordbruksverket-ser-inga-moejligheter-till-undantag-foer-betesskoetsel-paa-grund-av-varg-1146780

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se