Varg medför stora påfrestningar för ekonomin, Yakutsk, Ryssland

Nyhetsbyrån Itar Tass skriver om hur vargen bokstavligen talat äter resurser ur den lokala ekonomin i Yakutsk. En liten ekonomi med stor agrar anknytning påverkas kraftigt av en vargstam bortom kontroll.

Vargproblematiken i Yakutsk har medfört kraftigt ökande kostnader i hopp om att kunna reglera vargstammen till hanterbara nivåer. Vargen kostar samhället mer än 400 miljoner rubel årligen. Den ekonomiska belastningen har redovisats under möten mellan representater för jordbruksfrågor och miljöfrågor. Detta enligt ett pressmeddelande från parlamentet i Yakutsk.

De 400 miljoner rubel som presenterats berör såväl direkta skador som skottpengar till jägare för att premiera jakt på varg.

 

Kraftig reduktion år 2000

I början av 2000-talet bedrevs en omfattande vargjakt i regionen och fler än 11 300 vargar dödades. Effekterna för den lokala ekonomin lät inte vänta på sig då man helt enkelt kunde koncentrera sig på att föda upp djur istället för att avvärja angrepp från predatorer.

De senaste tre åren har dock problemen återigen blivit akuta och bara under det senaste året har drygt 15 000 renar fallit offer i vargangrepp.

Antalet vargar beräknas för närvarande till cirka 4 000 individer vilket anses vara 3-4 gånger mer än vad habitatet orkar med och kan bära med sina vild resurser. Effekten blir att vargen söker föda bland tamdjur såsom kor, hästar, får och renar.

 

Deprimerande statistik

Yakutsk har sammanställt statistik över vargens predation i regionen från 1990 till 2010. Beräkningarna visar på att drygt 206 000 renar dödats till följd av vargangrepp under perioden.

De ekonomiska effekterna av en så stor predation är naturligtvis omfattande – drygt 3 miljarder rubel har försvunnit ur den regionala ekonomin. Dessa miljarder och den medföljande dynamiken de skulle ha skapat är för alltid förlorade och går heller inte att återskapa.

 

Planerad krafttag

I Yakutsk har man avsatt 17 750 000 rubel som skall användas till skottpengar under 2012. Förhoppningen är att det skall motivera jägare till att arbeta hårdare då manuell vargjakt är ett svårt och resurskrävande arbete. Varg rör sig över stora områden och tillgång till ordentliga fordon är ett måste för att över huvud taget ha en chans att komma till skott.

Tidigare bedrevs populationskontroll med gift, Barium Fluoroacetat, vilket inte är lika resurskärvande som manuell jakt. Populationskontroll med gift är numera inte tillåtet i Yakutsk.

Vidare förs samtal om att man skall införa speciella premier till jaktlag som är mer framgångsrika än andra i sin jakt på varg. En nationell tävling där bästa jaktlaget får ett pris i kontanter.

Man har även framfört idéer om att populationskontroll direkt i vargtikarnas lyor bör premieras och att reglerna bör förenklas.

Länk till originalartikel ITAR-TASS.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se