Varg splittrade renhjord för Idre sameby

Idre sameby som precis nekats skyddsjakt har nu fått en renhjord splittrad av varg. De har även hittat en vargdödad ren och noterat vargspår inne i de marker renarna brukar året runt.

Ansökan om skyddsjakt på tre vargar i området fick inte bifall utan avslogs i måndags av Länsstyrelsen i Dalarna. Frustrationen bland renskötarna är märkbar. Länsstyrelsens inställning är att inga angrepp kunnat knytas till vargarna och att de inte uppehåller sig i områden som har renskötsel. Det är skälen till att ansökan om skyddsjakt inte fick bifall.

– Länsstyrelsen har helt fel. I natt har vi haft en varg inne i hjorden som nu är helt splittrad, vi har också funnit en dödad ren, suckar Benny Jonsson, rovdjursansvarig i Idre nya sameby.

Av de tre aktuella vargarna är det två som är märkta med halsband. En av vargarna har vandrat söderöver och befinner sig sedan en vecka nordväst om Sälen. Den andra märkta vargen uppehöll sig för fyra dagar sedan på gränsen mot renskötselområdet, öster om Drevdagen.

– Det är tiken i det märkta paret och den har inte varit över riksväg 70, säger Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö forskningsstation till Dalarnas Tidning.

– Hannen har däremot rört sig över riksvägen innan den vandrade söderöver, fortsätter Liberg.

Den norska vargforskaren Petter Wabakken antydde för två veckor sedan vid ett informationsmöte i Flötingen att det eventuellt kunde ha skett en föryngring i området.

– Så kan det vara, men vi misstänker ändå att de två märkta vargarna är vargar som vandrat in i området. DNA från spillning visar att tiken kommer söderifrån, men det är ännu inte säkerställt, säger Olof Liberg till Dalarnas Tidning.

Enligt samerna är vargtrafiken i deras renskötselområden påtaglig.

– Vi har noterat flera vargar, norr om Grövlan, inne i våra åretruntmarker för renskötseln, säger Benny Jonsson.

Vargspår har noterat runt Idre Fjäll och ett säkrat spår från sopstation öster om Idre mot Idre Fjäll, vidare mot Hemmeråsen. Den vargen har sedan splittrat renhjorden och dödat en ren innan vandringen fortsatte.

Alf Nordin på länsstyrelsen spårade vargen från återvinningscentralen i Idre till den döda renen.

– Jag följde spåret från Idre fram till platsen där den slagit renen och sedan över Burusjön och en bra bit norrut, säger Alf Nordin.

Vad samerna nu riskerar är att vargen ger sig in i den hjord som samlats upp i närheten av slakteriet i Foskros.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se